De seks representantene som ikke har meldt forfall en eneste gang, er Per Myrvang (Ap), Jan Wibe (Ap), Osman Kawkabishad (Ap), Einar Busterud (BBL), Mona Lønning Kjos (BBL) og Erling Behrens (Frp).

De som er valgt inn i kommunestyret har i utgangspunktet plikt til å møte, med mindre de har gyldig forfall. Alvorlig sykdom, reise eller at man har viktig arbeid eller plikter som man ikke kan sette til side, er gyldig fraværsgrunn.

Er jobben

– Det er jo jobben min, da, sier ordfører Einar Busterud når HA ringer for å høre hvorfor han ikke har meldt forfall.

At én representant har meldt forfall til ni av 20 møter, synes han er mye, men vet at noen av de yngre i kommunestyret har jobb eller studier i Oslo, som noen ganger er vanskelig å kombinere med møter i Hamar klokken 16 en onsdags ettermiddag.

Streng lov

Busterud påpeker at det er lov til å ha forfall, men at loven er ganske streng. Som ordfører er han godt fornøyd med oppmøtet i dagens kommunestyre.

– Det er stort sett bra, selv om det er variasjoner, mener Busterud.

Nora Mageli som har flest forfall så langt i denne perioden, begrunner det med studier i Oslo.

– Jeg har hatt et semester på skolen som har gjort det vanskelig å reise til Hamar på onsdager, sier den unge Ap-representanten.

En som også har hatt mye forfall så langt i perioden, er varaordfører Knut Fangberget, noe som skyldes kreftbehandling.

Settes opp i god tid

Erling Behrens er blant de seks som ikke har meldt forfall til et eneste kommunestyremøte.

– Jeg prøver alltid å følge opp den tillit og det ansvar jeg har fått. Jeg er heldigvis nesten aldri syk. Selvfølgelig kan det skje at noe forhindrer meg i å møte, men det er ikke mange kommunestyremøter i året og de settes opp i god tid i forveien, noe som gjør det enklere å planlegge, sier Behrens.

Én liten kuriosa; så langt i perioden er det ett møte hvor ingen faste representanter har meldt forfall, og det er kommunestyret 21. desember 2016 hvor jernbanesaken ble sluttbehandlet.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00