Det er nå snart halvannet år siden Anne Enger pekte på Mjøsbrua som den beste lokaliseringen for å bygge et nytt sykehus i Innlandet.

I dag klokken 14.38 tok sykehusprosessen et langt steg videre, ved at styret i Sykehuset Innlandet uten særlig diskusjon, gikk inn for at de ønsker et nytt hovedsykehus, slik administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard anbefalte forrige fredag.

Og de er også konkrete på hvor det skal ligge, på den ene eller den andre siden av brua Enger pekte på i mai i fjor.

I etterkant tok en rørt styreleder seg tid til å rose administrasjonen i Sykehuset Innlandet.

– Dette er en stor og viktig beslutning. Jeg har sett hvordan folk har jobbet døgnet rundt for å få frem alle de gode utredningene, og har sett hvordan folk har bestrebet seg på å svare alle ting som har kommet, og møtt alle mennesker som har bedt om et møte. Det er gjort en enorm innsats, sier Enger til HA.

- SKAPE ET KRAFTSENTER

Hun forklarer hvorfor hun mener at dette er den riktige avgjørelsen:

– I mitt hode så faller det faglige, det teknologiske, det økonomiske og det politiske sammen. Det at vi kan få muligheten til å skape et kraftsenter av kompetanse i Innlandet, samtidig som vi skal klare å desentralisere mange tjenester, ved å utnytte teknologien for å bygge opp tjenester nærmest mulig der folk bor, det er en veldig flott kombinasjon, sier den tidligere Senterparti-lederen.

- Tror du at debatten nå vil dreie mer til detaljene rundt denne løsningen, eller vil det fortsatt være stemmer som snakker om plassering?

– Jeg tror vi fortsatt må regne med at det er røster som snakker om plassering. Samtidig har høringene vist at det er et flertall som går i denne retningen, og jeg forstår også at byene vil ha ting til seg. Men samtidig tenker jeg at mange, også de som har motforestillinger, vil være glad for at vi kommer videre. Nå må vi ta vare på samholdet, og bygge noe nytt. Hvis vi venter for lenge, er jeg redd for at momentet kan forsvinne, svarer Enger.

MENER SIGNALET ER TYDELIG

I løpet av styremøtet sa Enger at det er viktig at innstillingen fra Sykehuset Innlandet sender et tydelig signal til Helse Sør-Øst om hva Innlandet vil ha.

– Er dette et tydelig signal?

– Det er gjennomarbeidet, og veldig tydelig. Jeg er helt sikker på at vi får til gode prosesser med Helse Sør-Øst, og at vi hele tiden vil bli tatt med på råd der, svarer styrelederen, og forklarer hvorfor det var viktig å peke på Mjøsbrua:

– Lokaliseringsspørsmålet er i følge en ny veileder flyttet til Helse Sør-Øst, så det var viktig for styret at vi fikk med i vedtaket at vi anbefaler Mjøsbrua, sier Enger.

– Hva kan du si om betydningen av avgjørelsen når prosessen nå går videre til Helse Sør-Øst?

– Jeg håper, og tror at de vil lytte til den. Det er veldig mange faglige gode argumenter, også for at sykehuset skal legges til nettopp Mjøsbrua. Av hensyn til samfunnsutviklingen rundt Mjøsa, så vil den da bli mer balansert, enn om man la sykehuset til for eksempel Hamar, avslutter Enger.

INNSTILLINGEN

Her er hele vedtaket som styret gikk enstemmig inn for:

1. Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.

2. Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Mjøssykehuset får en rolle som knutepunkt i et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud for hele Innlandet.

3. Styret tilrår, med bakgrunn i den gjennomførte idéfasen med tilhørende høringsinnspill, at Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua.

4. Styret anbefaler at følgende alternative løsninger utredes i konseptfasen:

A) Mjøssykehuset. Dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen. 

B) Nullalternativet. Alternativene skal vurderes for trinnvis og sammenhengende utbygging. Sykehuset Innlandet HF må parallelt utvikle et tilbud i dagens sykehus tilpasset det framtidige målbildet med samhandlingsmodeller med primærhelsetjenesten, desentraliserte spesialisthelsetjenester, polikliniske tilbud og dagbehandling.

5. Styret finner at saken er tilstrekkelig utredet og belyst gjennom idéfaserapporten med underlagsdokumenter og den gjennomførte høringen. Styret godkjenner den fremlagte idéfaserapporten med de endrede rammebetingelser som er beskrevet.

6. Styret ber administrerende direktør oversende saken med anbefaling til behandling i Helse Sør-Øst RHF, og legger til grunn at det regionale helseforetaket overtar arbeidet med konseptfasen, inkludert utforming av mandat.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.