Hamar Arbeiderblad har stilt fylkestoppene i de åtte største politiske partiene i Hedmark fire spørsmål om jernbane og samferdsel. 

HØYRE: KRISTIAN TONNING RIISE

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Definitivt øst. Nå har vi en unik mulighet til å rette opp den feilen som ble gjort da jernbanen ble lagt i strandsona. 

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

– Dobbeltsporet skal fullføres til Lillehammer og stå ferdig senest i 2034. Så vil jeg også jobbe for at vi skal få dobbeltsporet gjennom Hamar så fort som mulig, og helst til Brumunddal allerede i 2026.

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– Vårt svar på E6 videre er å fortsette det gode arbeidet som Nye Veier gjør. Da vil E6 stå ferdig til Lillehammer i 2027/28.

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– Hyppigere tog-avganger, fullføre E16 samt vedlikeholde vegnettet for å ta unna etterslep.

AP: ANETTE TRETTEBERGSTUEN

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Partiet mitt og jeg foretrakk primært vest med nedsenket kulvert, men som stortingsrepresentant for Hamar stiller jeg meg selvsagt bak beslutningen kommunestyret tok etter lang og demokratisk debatt.

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

– Ap har fremmet forslag senest i juni om at sporet må komme til Hamar i 2024 og Lillehammer i 2030. Det står vi fortsatt ved som om H og Frp har senket ambisjonene i NTP.

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– Så fort som mulig. Vi har ikke råd til forsinkelser her.

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– Bedre kollektivtrafikk i distriktene trygge gang- og sykkelveger. Det skaper attraktivitet.

SV: KARIN ANDERSEN

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Øst. Alle slike store investeringer må tas i et 100-årsperspektiv. Byen utvikles best med østalternativet.

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

– SV har prioritert utbygging av intercity i første planperiode. Det kan vi fordi vi prioriterer ned gigantprosjektet på veg i sentrale strøk.

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– Det har SV ikke lovet noen dato for, men Mjøsbrua må bygges i tre. 

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– Elektrifisering av Rørosbanen. Utbedringer på Kongsvingerbanen og kollektivsatsing i blant annet Hamar. SV har foreslått at Hamar får bymiljøpakke slik som de store byene har fått. SV foreslår å bruke mer penger på veg i distriktene. 

MDG: Martin Løken

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Midt-alternativet.

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

– Den skal stå ferdig i 2029 hvis De Grønne får gjennomslag for sin politikk.

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– De Grønne vil stanse kapasitetsutvidende vegprosjekter fordi vi må prioritere prosjekter innen tog, sykkel og kollektiv som får ned klimautslippene. Firefelts mjøsbru av tre er litt som å bygge en oljeplattform av tre – det løser ikke hovedproblemet.

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– En storstilt sykkelsatsing i by og bygd. Barna fortjener trygge skoleveger. De Grønne vil bygge minst ladestasjoner for hver 50. kilometer langs hovedvegnettet. Vi trenger infrastruktur for at elbilen skal bli den nye folkebilen i Hedmark.

SP: Trygve Slagsvold Vedum

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Vi mener vest, med en djupest mulig kulvert, og at stasjonen bør ligge i hjertet av byen slik som i dag.

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

– Målet vårt er InterCity til Hamar by innen 2024. Da Sp hadde samferdselsministeren la vi fram en plan som skulle få dobbeltsporet til Lillehammer i 2030, men etter at disse fire årene har gått, der andre baner har blitt prioritert, mener vi det ikke er realistisk å få det til før i 2034 helt til Lillehammer.

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– Mitt hovedmål er at en ny mjøsbru skal bygges i tre slik at prosjektet skaper ny industri og nye arbeidsplasser i trefylket Hedmark. 

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– Hvis jeg skal løfte fram ett så er det høyhastighetsbredbånd til alle husstander i Hedmark.

VENSTRE: OLE FRODE MIKKELSGÅRD

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Øst for å gi Hamar nye muligheter til sentrumsutvikling mot Mjøsa og for å gi bedre muligheter for regional utvikling østover. Vi har arbeidet lenge for øst, og har forankret det lokalt, i fylket og i stortingsgruppa.

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

–Venstre går for Brumunddal 2026, og Lillehammer 2030. 

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– En ny innlandsregion gir gode grunner til å framskynde denne vegsatsingen uten at jeg vil gi noen forhåndsløfter.

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– Elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen.

FRP: TOR ANDRE JOHNSEN

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Øst.

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

– I motsetning til Ap som lover 2030 som er noe de vet de ikke har finansiert og ikke kan holde, så garanterer Frp dobbeltspor til Lillehammer 2034. Årsaken til at det ikke kan stå ferdig slik Ap prøver å lure velgerne til å tro er at man må ta ting i riktig rekkefølge.

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– Takket være Frp og Nye Veier så starter vi allerede nå i sommer med bygging av fire felt E6 og 110 km/t fra Kolomoen til Moelv. Det hadde aldri skjedd uten Frp i regjering og den jobben vi fra Hedmark Frp har gjort. Vi framskynder E6 med cirka seks år.

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– Knytte alle mjøsbyene sammen med sammenhengende fire felt og 110-sone. Sørge for et løft for hullete og dårlige fylkesveger. Utbygging av flere gang- og sykkelveger.

KRF: Magne Rydland

Hvilke trasé må velges for dobbeltsporet gjennom Hamar?

– Øst. Førstevalget var alternativ midt, men det falt ut på et tidlig tidspunkt.

Når kan du love at InterCity-utbygging til Lillehammer står ferdig utbygd?

– Lovnader kan vi neppe gi før en vet om vi kommer i posisjon til å styre, men intensjonen kan jeg presentere: Innen 2030.

E6 bygges nå til Moelv. Når kan du love at ny mjøsbru og trasé videre til Lillehammer er klar?

– Intensjonen er innen 2025.

Hvilke andre samferdselstiltak er viktig for deg?

– Elektrifisering av Rørosbanen. Landsmøtet gjorde vedtak om elektrifisering av alle jernbanestrekninger i landet innen 2025. Det gjelder også for Røros- og Solørbanen. Harmonisere vegstandard mellom Norge og Sverige, bedre rutebusstilbud i Østerdalen, flere midtdelere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00