Airbnb og Uber er to eksempler på forretningsmodeller og teknologi som ødelegger nattesøvnen til bedriftslederne i Innlandet.

– Bedriftslederne forteller oss at økt konkurranse er deres største utfordring, sier Thore Kleppen, avdelingsleder på KPMG Innlandet.

– De frykter såkalt disrupsjon – at de en dag skal våkne opp og oppdage at en konkurrent har kommet inn fra gråsonen og snappet opp store markedsandeler fra dem, sånn som for eksempel hotellnæringen har opplevd med Airbnb, sier Kleppen.

Den landsdekkende undersøkelsen viser også at Innlandet ser større utfordringer innen disrupsjon enn resten av landet.

kompetansetørke i Vente

Tilgang på kompetanse ligger på andreplass over utfordringer bedriftslederne står ovenfor.

– Utfordringen ligger i å få tak i de folkene som kan ta virksomheten gjennom digitalisering og effektivisering, sier Thone.

Svært få av lederne, bare halvannen prosent av de spurte, oppgir at de ser IT-sikkerhet som en av sine to største utfordringer.

– Det kan umiddelbart framstå som litt bekymringsfullt, siden det finnes flere kjente eksempler hvor hackerangrep har lammet små og større bedrifter, også i Norge. Det kan være at lederne har en dyktig IT-ansvarlig å overlate disse spørsmålene til, eller at man vurderer andre bekymringer som mer pressende. Uansett er dette en problemstilling som kanskje får litt for lite oppmerksomhet i norske bedrifters toppledelse, sier Kleppen.

Hovedsakelig Optimistiske

Til tross for forbedringsmuligheter er optimismen tilbake i norsk næringsliv. To tredjedeler av norske bedriftsledere vurderer de økonomiske framtidsutsiktene for sin bedrift som positive.

– Det er noen variasjoner mellom regioner og bransjer, men bedriftene er overveiende optimistiske, sier Kleppen.

Forretningsutvikling salg og strategi er hva lederne oppgir de ønske å bruke mer tid, mens finansiell rapportering er en beskjeftigelse de gjerne vil bruke mindre tid på. Bare 13 prosent av de spurte sier de planlegger å redusere antall ansatte i nærmeste framtid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00