Fredag klokken 10 startet det viktige styremøtet i Sykehuset Innlandet. Her behandlet styret sparetiltakene som skal kompensere for underskuddet på 150 millioner kroner i år.

Resultatet ble til slutt et enstemmig vedtak om å gjennomføre en rekke store kutt som skal spare minst 57 millioner kroner.

Her kan du lese vår kronologiske oppsummering av møtet:

Klokken 09:45 ble styret møtt av rundt 20 demonstranter fra Mental Helse Hedmark. De frammøtte protesterer mot de planlagte kuttene i psykiatrien, som blant annet vil ramme barne- og ungdomspsykiatrien på Sanderud sykehus.

– Vi håper kuttene ikke bidrar til at liv går tapt. Vi har ingen flere å miste. Sykehuset Innlandet må tenke seg nøye om før de gjennomfører ytterligere kutt, sier fylkesleder i Mental Helse Hedmark Gry Halvorsen.

– Jeg tror de allerede har bestemt seg for å gjennomføre kuttene, men vi gir oss ikke. Vi er klare til å løfte saken til et høyere politisk nivå, sier Halvorsen før styremøtet.

10:06: Styreleder Anne Enger oppsummerer den anstrengte økonomien i Sykehuset Innlandet. Hun minner om realitetene, og forteller at man må prioritere annerledes i tiden framover.

– Det ligger et stort alvor over dette møtet og over våre institusjoner. Sammen kan vi finne gode løsninger, men vi kan ikke fortsette å gjøre alt slik vi har gjort fram til nå, sier Enger.

10:12: Usedvanlig mange personer har møtt opp for å få med seg det viktige møtet. Salen i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal er tilnærmet fullsatt. Sykehusansatte, pressefolk og øvrige tilhørere er blant de rundt 100 som har møtt opp.

134 mill. i minus

10:20: Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard legger fram den siste månedsrapporten.

– I september hadde vi et underskudd på 15 millioner kroner. Det betyr at Sykehuset Innlandet nå har et totalt underskudd på 134 millioner kroner. De tiltakene vi nå igangsetter er for å korrigere dette, og det i seg selv krever store tiltak for å klare.

10:23: Andersgaard sier det må gjøres et omfattende arbeid for å tilpasse sykehusdriften og få orden på økonomien.

10:34: En tabell viser hvilke avdelinger som har størst merforbruk på bemanningssiden. Indremedisin på Lillehammer topper den røde lista med 12,9 prosent mer enn budsjettert, mens nevrologi har et merforbruk på 11,4 prosent.

10:46: Økonomidirektør Nina Lier forteller at sykehusene i Gjøvik og Lillehammer har de største økonomiske avvikene i september. Samlet sett har Sykehuset Innlandet det største budsjettavviket blant helseforetakene i Helse Sør-Øst.

– Jo større underskudd vi har i januar, desto større nedskjæringer må vi gjennomføre i 2019. Jo dårligere 2018 blir, desto større blir utfordringene vi tar med oss inn i neste år, sier direktør Andersgaard.

Mangler penger til utstyr

11:09: Styret skal nå i gang med å behandle saken "tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft". Her ligger det flere konkrete kutt.

– Når vi nå opererer med et underskudd, har vi ikke penger til å kjøpe utstyr neste år. Et overskudd brukes til å kjøpe alt fra nye ambulanser til IKT-systemer. Det er den største motivasjonen vår til å komme i balanse, sier Andersgaard.

– Per i dag bruker vi mer penger enn vi har – hver dag hele året. Bemanningen er ikke tilpasset aktiviteten. Vi skal korrigere dagens drift, og samtidig tilpasse oss de endringene som er nødvendig.

11:13: Andersgaard nevner at de største nedskjæringene må gjøres innen somatikk og psykisk helsevern.

– Vi skal ta med ansatte, tillitsvalgte og brukere i arbeidet, men vi har bestemt oss for hvilke mål vi skal nå.

11:20: – Vi skal ikke bare korrigere underskuddet, men vi skal over på riktig side av null for å kunne kjøpe for eksempel ambulanser, sier Andersgaard.

11:23: Sykehusdirektøren virker å være fullt klar over at de varslede nedskjæringene er svært upopulære hos ansatte og pasienter. Hun minner flere ganger om viktigheten av å få økonomien på rett kjøl – for å unngå enda større utfordringer i årene framover.

Vil kutte minst 57 mill.

11:26: Sykehusdirektør Andersgaard legger fram de alvorlige tallene: Innen 1. november skal divisjonene levere en plan for nedtak av minimum 57 senger med tilhørende bemanning og økonomisk effekt på minst 57 millioner kroner.

Blant annet er reduksjon av 11 senger på kirurgisk avdeling ved Hamar sykehus allerede vedtatt og gjennomføres med virkning fra 1. desember. Her sparer SI fire millioner kroner i året.

Kirurgisk avdeling på Lillehammer nedskaleres med 13 millioner kroner fram mot februar 2019.

I samme tidsperiode skal indremedisin og akuttmedisin på Lillehammer omorganiseres for å spare 20 millioner kroner.

Nedleggelse av 18 sengeplasser på pasienthotellet i Lillehammer skal sammen med helgestenging spare SI for åtte millioner kroner i året.

11:49: Sykehusets foretaksstab skal reduseres med 12 prosent, noe som tilsvarer 23 millioner kroner i året. Som et ledd i nedskaleringen skal det også vurderes å redusere bruk av leide arealer i foretakets administrasjons- og servicesenter. Andersgaard presiserer at dette også omfatter SIs lokaler i Brumunddal.

11:51: Ennå er ingenting endelig vedtatt, men det er varslet at vedtakene kommer før lunsj klokken 12:30. Nå stiger spenningen i salen.

Avhengig av samarbeid

12:00: Andersgaard forteller om stort lokalt engasjement, og forteller om sterke møter med brukere, pasienter, ansatte og tillitsvalgte.

– Det er kjempeviktig at vi får med oss ansatte og pasienter for å oppnå målene og gjennomføre de omstillingene vi MÅ sette i gang. Det er utrolig viktig for oss at vi opprettholder faglig forsvarlig drift. Alle de foreslåtte tiltakene kan forsvares både faglig og økonomisk, sier Andersgaard.

12:03: Dersom styret vedtar de foreslåtte nedskjæringene i dag, så vil arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av omstillingene komme i gang allerede til uka.

12:15: Ordet er fritt. Sykehusdirektør Andersgaard får ros for å ha lagt fram en ryddig framstilling av et alvorlig og krevende tema. Samtidig forventer styrets medlemmer at de kommende omstillingene gjennomføres på en mest mulig åpen og inkluderende måte. Tydelig handling og forutsigbarhet nevnes som vesentlige kriterier.

Vilje til endring

12:30: Styrets medlemmer er enige om at det er nødvendig med kutt og effektivisering for å kunne opprettholde en bærekraftig sykehusdrift i framtiden. Overlege Ove Talsnes er sistemann på talerlisten.

– Vi er nødt til å nedskalere Sykehuset Innlandet. Ikke bare litt, men mye og omfattende. Om rundt fem år kommer eldrebølgen for fullt. Vi vet ennå ikke hvordan dette vil påvirke oss, men vi er nødt til å være fleksible og være i stand til å forholde oss til endrede rammebetingelser. Det stiller krav til både styre, administrasjon og alle ansatte. Endringsvilje er noe vi er nødt til å utvikle. Endringene vil komme, og rammebetingelsene vil endre seg, sier Talsnes.

12:35: Talsnes, som blant annet er kjent som landslagslege innen idretten, understreker at de planlagte nedskjæringene må være basert på grundige faglige og økonomiske vurderinger.

12:53: Styret er snart klare til å stemme over vedtakene.

13:02: Vi er langt på overtid. Lunsjen er allerede utsatt med over halvannen time.

13:05: Der kom vedtaket. Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt alle de varslede nedskjæringene. Flere av tilhørerne er tydelig skuffet, men avgjørelsen er neppe overraskende etter å ha hørt styret diskutere saken i tre timer.

Hele oversikten over vedtaket kan du lese her.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00