Representanter for Sykehuset Innlandet, Kreftforeningen, Gatelaget og Norsk Revmatikerforbund mottok onsdag kveld Lions-midler i Hamar rådhus.

Inntektene fra Lions årlige kalendersalg, samt fjorårets suksessfulle balløp i Kirkebakken gikk til de fire foreningene. Størsteparten gikk til Hamar Sykehus og Kreftforeningen, som dermed har råd til å gå til innkjøp av en ny maskin for å diagnostisere hudkreft. Disse fikk 282.000 kroner. Kreftforeningen fikk også 40.000 kroner til å bevisstgjøre unge på farene ved å ikke bruke solkrem. Gatefotballen i Hamar fikk 30.000 kroner til utstyr, mens revmatikerforbundet i Hamar fikk 25.000 kroner i midler.

– Midlene skal gå til investeringer eller utstyr som lag og foreninger har bruk for, men som de ikke har råd itl å kjøpe inn selv, forteller Jan Erik Olsen i Storhamar Lions. Han oppfordrer lag og foreninger til å søke om neste års midler, da fristen for dette går ut i mars i år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00