Her er de ulike fagfeltene hvor House of Consulting vil kjøpe tjenester:

Program og prosjektgjennomføring.

Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon.

Arkitektur.

Informasjonssikkerhet og ROS-analyser.

Testledelse- og release-gjennomføring.

Elektronisk samhandling / integrasjoner / systemutvikling.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00