Forbrukersamvirke stiftet i 1911 med navnet Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Skiftet navn til Coop i år 2000, før det profilerte samvirket seg fra 1992 med navnet Forbrukersamvirke

Prix-kjeden etableres i 1990 som samvirkets første dagligvarekjede

Har i dag omtrent 28.000 ansatte i alle samvirkets kjeder (kilder: Coop.no og Wikipedia)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00