Krysstellinger og radartellinger viste i 2014 årsdøgnstrafikk i miljøgata i Brumunddal på 9.700 biler.

I de mest hektiske rushtimene passerer det en bil i hver retning i hvert tredje sekund.

Boligutbygging i nordøstlige deler av Brumunddal vil føre til en vekst i trafikken på 7.000 biler i døgnet innen 2020.

En ny ringveg vil kunne lede rundt 8.000-9.000 biler bort fra miljøgata.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00