I dag er det en strekning på 1,6 kilometer mellom Brumunddal og Byflaten som er uten gang- og sykkelveg.

Planen til Statens vegvesen er å forlenge gang- og sykkelvegen på østsiden av Byflatvegen.

Før utbyggingen kan skje må vegvesenet gjennomføre flere grunnerverv, Det krever at det blir utarbeidet en reguleringsplan for strekningen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00