Klokken 10.00 i dag la finansminister Siv Jensen frem forslaget til statsbudsjett for 2018, og blant annet foreslår regjeringen 255 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-prosjekter på Dovrebanen.

I dagens HA sier Hamar-ordfører Einar Busterud at han forventer minimum 100 millioner i planleggingsmidler til strekningen mellom Sørli og Åkersvika.

– Hva synes du om 255 millioner?

– Det høres ut som en god begynnelse. Det er i alle fall mer enn en symbolsk sum, svarer Busterud til HA.

– I TRÅD MED PLANEN

For han mener man aldri kan være sikker på at penger til store samferdselsprosjekter kommer.

– Det er tradisjon i Norge for at det er forskjell i statsbudsjettet, og for planene med store samferdselsprosjekter, sier Busterud. 

De 255 millionene omfatter planlegging av prosjektene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika, samt nytt hensettingsanlegg for tog (parkeringsplasser for tog) på Hove nord for Lillehammer.

I henhold til planen tar man sikte på å fullføre detalj- og reguleringsarbeidet på strekningen Sørli-Åkersvika i løpet av 2018, slik at hele strekningen på 30 kilometer kan stå ferdig i 2024.

Busterud mener det er godt å se at det later til at InterCity-utbyggingen holder koken på Innlandet.

– Dette betyr at man styrer mot Åkersvika i 2024. Det er tråd i med planen, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00