Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB har regnet på hva budsjettet får å si for en gjennomsnittshusholdning:

– Tjener du en halv million, har tre millioner i lån og to barn vil du få en skattebesparelse på rundt 4.000 kroner per år med dette budsjettet, sier hun til NTB.

Hovedårsaken er at personskatten reduseres fra 25 til 24 prosent.

– Budsjettet har skattekutt over hele linjen, noe som først og fremst er bra for bedriftene, slik at de får et større overskudd å investere.

Sandmæl påpeker også at regjeringen, i tråd med sin politikk, gjør det gunstigere å investere i næringslivet enn i ekstra eiendom:

– Med forslaget til aksjekonto, der man kan selge og kjøpe aksjer uten å betale skatt, og en 20 prosents formuesrabatt på aksjer i løpet av 2018, gjør de det attraktivt å ikke bare spare i sekundærbolig.

Hvis folk investerer i aksjer heller enn i sekundærbolig, vil det både stimulere økonomien i selskapene og gjøre presset på boligprisene mindre. 

Dyrere røyk og sprit

Regjeringen foreslår å øke avgiftene for tobakk, alkohol og sukker med 2 prosent i 2017.

I kroner og øre fordeler avgiftsøkningene seg slik: Avgiftene på alkohol stiger med mellom 10 og 50 øre, avgiften på 100 sigaretter øker fra 250 til 255 kroner, mens sukkeravgiften går opp 15 øre per kilo.

Avgiftene økes for å møte forventet prisvekst, heter det i forslaget til statsbudsjettet for neste år.

Dermed blir ikke alkohol eller tobakk dyrere sammenlignet med andre varer, men heller ikke billigere, noe som tidligere har vært en kampsak for Frp.

– Et høyt avgiftsnivå på forbruksvarer kan øke omfanget av grensehandel, smugling og hjemmebrenning av alkohol. Helseeffektene ved avgiftsleggingen må vurderes opp mot de samfunnsmessige kostnadene ved nevnte aktiviteter, heter det i statsbudsjettet.

Avgiftene vil, sammen med flere mindre avgifter, gi staten en forventet inntekt på nærmere 50 milliarder kroner. (©NTB)


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00