Brunbjørnen er det største rovdyret på det norske fastlandet. De fleste individene lever i grenseområdene. Bjørner lenger inn i landet er ofte unge hanner på vandring.

Den opprinnelige bestanden ble utryddet på 1900-tallet på grunn av omfattende jakt over lengre tid. Arten regnes i dag som sterkt truet.

I 2016 ble det registrert 125 bjørner i Norge, hvorav 46 oppholdt seg i Hedmark.

Kilde: Rovdata

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00