For 150 år siden hadde Skandinavia en bestand av brunbjørn på 4.000-5.000 individer. En har beregnet at to tredeler av bestanden levde i Norge.

I dag har vi opp mot 160 bjørner som oppholder seg helt eller delvis i Norge, hovedsaklig i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland.

I perioden 1850-60 ble det skutt 200-300 bjørner pr. år i Norge.

I 1973 ble brunbjørnen totalfredet i Norge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00