13,6 millioner kroner er avsatt til å forsterkning og asfaltering av strekningen fra Åsmarka til Olasveen i Lismarka.

Det er en strekning på seks kilometer.

– Denne vegen får nå et ytterligere løft og står bedre rustet til all trafikk den skal betjene, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap).

Strekningen på fylkesveg 2 fra Labussa til ferist sør for avkjøringen ved Natrudstilen skal i tillegg få ny asfalt i år.

REDUSERER VEGFORFALLET

Hedmark fylkeskommune bruker 830 millioner på investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i år.

– Vi bruker 175 millioner kroner mer enn budsjettert i 2018 og 2019. Det gir oss mulighet til å innhente forfallet på vegnettet. Det blir mindre snorklipping, men vi ønsker å snu trenden og redusere forfallet på vegene, sier Torp Adolfsen.

Tiltaket for den utskjelte vegstrekningen til Sjusjøen er et eksempel på fylkeskommunens nye satsing:

– Vi ønsker i større grad å koble investering sammen med drift og vedlikehold. Da får vi best mulig igjen for pengene, sier hun.

HER BLIR DET NY ASFALT

Leveranseavtalen som fylkesrådet nylig signerte med Statens vegvesen vil gi 35,5 kilometer med ny asfalt på fylkesvegene slik:

** Ringsaker: Fylkesveg 2 fra Marienberg/kryss 216 til Natrudstilen, fylkesveg 41 fra Duengerhøgda til kryss fylkesveg 212 (Nesvegen), fylkesveg 51 fra Brumunddal sentrum til Øverkvern, fylkesveg 92 fra Brumunddal sentrum til Bjørgevegen, fylkesveg 213 fra Gaupen til Voll, fylkesveg 213 fra Ring til Øgarden og fylkesveg 216 fra Åsmarka til Olasvea.

** Stange: Fylkesveg 196 fra Ottestad til kryss fylkesveg 195.

** Hamar: Fylkesveg 60 fra Narmo til Korslund, fylkesveg 60 fra Korslund til Libergstajet, fylkesveg 73 fra Greveløkka til Vognvegen, fylkesveg 74 fra Harald Haarådsgate til Vognvegen/Aslak Bolts gate, fylkesveg 74 fra Furubergsvegen til Volljordet, fylkesveg 116 fra Åker alle til kryss riksveg 25, fylkesveg 116 fra kryss riksveg 25 til Lovisenberg og fylkesveg 122 fra Lageråsen til Libergstajet.

Asfaltprogrammet har en samlet kostnad på 36,6 millioner kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00