Smith (41) ble i sommer funnet skyldig i drapsforsøk på familien Svor ved å tenne på huset deres natt til 22. juli i 2013.

Han ble dømt til forvaring i 18 år, med 10 års minstetid.

Forvaring er strengere enn fengsel. Det skal da prøves om den som er dømt er skikket til å vende tilbake til samfunnet, og dersom vedkommende ikke er det så blir man sittende inne.

I en kort kjennelse skriver Høyesterett at de ikke finner noen grunn til at saken skal prøves i landets Høyeste domstol. Og dommen fra Borgarting lagmannsrett blir dermed stående.

BYTTET NAVN

Hamar-mannen heter egentlig Geir Engen, men han byttet navn under sakens gang til Winston Georgewell Smith.

Winston Smith er navnet på hovedpersonen i George Orwells roman 1984, en fiksjonsbok om et samfunn der et totalitært styresett har satt alle enkeltmenneskets rettigheter til side.

TENTE PÅ

Dermed har saken gått gjennom hele det norske rettsystemet, og det er funnet bevist at det var Hamar-mannen som tente på huset til sorenskriveren i Hedmarken tingrett ved firetiden natt til 22. juli i 2013.

Sorenskriveren og kona var bortreist, men datteren og en venninne av henne var i huset.

De kom seg så vidt ut med livet i behold under dramatiske omstendigheter.

Hamar-mannen, som har sittet i varetekt siden desember 2014, har hele tiden nektet for at det var han som tente på. Domstolene har lagt vekt på en omfattende bevisførsel som ikke minst består av vitnemålet til ekskona hans, som har sagt gjennom to rettssaker at Hamar-mannen fortalte til henne at han hadde tent på.

STRENG

Juryen i Borgarting lagmannsrett trakk seg tilbake ett døgn i juni for å finne ut om mannen var skyldig eller ikke. De svarte til slutt ja.

Lagmannsretten var streng i sin karakteristikk av mannen i dommen.

Han ble kjent skyldig i overlagt drapsforsøk, mordbrann, motarbeidelser av rettsvesenet og grovt skadeverk, samt for drapsforsøk, forsøk på mordbrann og familievold.

Borgarting lagmannsrett karakteriserer mannen som – sitat – «en hevngjerrig person preget av en paranoid grunnholdning». 

BESKYTTE SAMFUNNET

Lagmannsretten mente Hamar-mannens sterke trang til å hevne seg på folk, og evnen og viljen han har vist til å begå veldig alvorlige forbrytelser mot andre som hevn for relativt bagatellmessige saker, gjør at vanlig fengselsstraff ikke er nok for å beskytte samfunnet mot ham.

"Domstolen mener at mannen er i stand – og vil være i lang tid framover – til å begå handlinger som retten kaller «av særlig samfunnsskadelig karakter" står det i dommen som nå blir stående.

Hamar-mannen er tidligere domfelt åtte ganger i tiden 1993 til 2012. I tre dommer i tidsrommet 2000 til 2001 er han domfelt for blant annet legemsbeskadigelse, drapstrusler og frihetsberøvelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00