Ny, firefelts E6 har vært en velsignelse for alle som ferdes på vegene i Innlandet. Men, prisen er høy, og regningen for motorvegen må i stor grad dekkes av bilistene selv – i form av bompenger.

På strekningen mellom Hovinmoen i Ullensaker og Kolomoen i Stange er det i dag seks aktive bomstasjoner med pengeinnkreving i begge retninger. Det vil det snart bli slutt på, skal vi tro Statens vegvesen.

Forsvinner i 2019

Romerikes Blad skriver at bomstasjonen ved Hovinmoen vil være ferdig nedbetalt allerede i 2019 – fem år tidligere enn planlagt.

Bomstasjonene ved Dal og Boksrud vil være ferdig nedbetalt i 2024 – to år før den opprinnelige planen.

Strekningen mellom Minnesund og Skaberud (Espa) vil derimot først være ferdig nedbetalt som planlagt i 2029. Men, dersom trafikken øker, da kan også bomstasjonene på denne etappen forsvinne på et tidligere tidspunkt.

Nye priser

Romerikes Blad skriver også at det vil bli innført nye rabatter ved bompassering for bilister med brikkeavtale, for eksempel Autopass.

• På strekningen Hovinmoen–Dal kuttes avgiften fra 17,10 kr per passering til 16,80 kr. Det samme gjelder på strekningen Dal–Boksrud.

• På strekningen Boksrud–Minnesund økes avgiften fra 13,50 kr til 13,60 kr

• På strekningen Minnesund–Hedmark fylkesgrense kuttes avgiften fra 18,00 kr til 17,60 kr.

Frp-jubel

Frps Tor Andre Johnsen er - ikke overraskende - meget godt fornøyd med nyheten om at bomstasjonene forsvinner tidligere enn antatt.

- For en Frp-er er det alltid godt og gledelig å se at bomstasjonene på E6 fjernes fem år før tiden. Det er for øvrig ikke overraskende. Statens vegvesens teoretiske prognoser for trafikkvekst er altfor forsiktige. Basert på gjeldende NTP regner de med at trafikkveksten bare vil være på rundt 1,5 prosent. Fakta er det dobbelte. Trafikkveksten på E6 har vært ca 3 prosent, sier han.

Johnsen mener trafikkveksten viser at bilistene er fornøyd med nye E6.

- Det vil også være behov for biler i fremtiden. Dette er så viktig at dagens Høyre-Frp-regjering prioriterer å bygge E6 videre gjennom Hedmark helt til Hafjell, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00