Røde låvebygninger, en rusende traktor og vidstrakte jorder i umiddelbar nærhet. Organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag er på hjemmebane, og hun håper Blæstad landbrukssenter vil fortsette å være et kraftsenter i norsk landbruk. Et sted hvor landbruksnæringa og over 200 landbruksstudenter ved Høgskolen i Innlandet går hånd i hånd, tett på viktige kompetansebedrifter og bioteknologimiljøet i Hamar. Og selvsagt: midt oppå den fete matjorda på Hedmarken.

– Det er rett og slett midt i matfatet, sier Nøkleby.

HER kan du lese HAs sak om de 210 studentene og 12 ansatte som protesterte mot mulig flytting.

FRA TO TIL ÅTTE MILLIONER

Men under styremøtet i Høgskolen i Innlandet på Lillehammer tirsdag, røpet rektor Anna Linnea Ottosen noen detaljer om campus Blæstads mulige skjebne. Høgskolen gjennomfører for tiden en utredning som skal vurdere om studiestedet skal bestå eller om det skal flyttes til campus Evenstad i Stor-Elvdal. Et utkast til endelig rapport er skrevet, og det fastslår foreløpig at hvis Blæstad skal bestå som det er i dag, må det tilføres minimum to millioner kroner. Skal det utvikles videre, stiger prislappen til 7–8 millioner kroner.

HER kan du lese hva ordførerne i Hamar og Stange mener om mulig flytting.

– Lite framoverlent

Det ble også opplyst under styremøtet at økonomien til Høgskolen generelt er sunn, men at Blæstad og bioteknologilinja på Hamar er blant det som går i minus. Det skremmer ikke organisasjonssjef Nøkleby.

– Det er nå Høgskolen må vise at de ønsker å være frampå i skoene, at de vil noe innen bioøkonomi, hvor både produksjon av mat og bioteknologi er viktige bærebjelker. Jeg synes rapporten er for lite framoverlent, sier hun.

Nøkleby er fornøyd med at styret i Høgskolen vedtok en ny fakultetsordning, der fagene innen miljø, landbruk og biovitenskap ble samlet under en paraply. Det mener hun kan være et steg i riktig retning for å bli en motor innen bioøkonomi i Innlandet. Men hun mener det vil være et skritt tilbake å flytte miljøet på Blæstad til Stor-Elvdal, som vil gjøre at man mister nærheten til andre viktige kompetansemiljøer på Hedmarken.

–Men er det liv laga for noe som går i minus?

– Hvis man nasjonalt ønsker å satse på bioøkonomi, så handler det om prioriteringer. De må se på mulighetene for å styrke budsjettene med forskingsprosjekter og innovasjonsprosjekter, svarer Nøkleby.

Også fra Oppland Bondelag kvesses plogen til fordel for Blæstads framtid.

– Det kan virke som det er en rapport som er skrevet fra Evenstad for å få Blæstad dit. Jeg synes det mangler en strategi for bioøkonomien, sier rådgiver Astrid Simengård.

HER kan du lese hva Sp-leder Slagsvold Vedum og andre mener.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00