Mannen har vært sentral i en bilsalgsvirksomhet på Hedmarken som ikke lenger er i drift.

Han har en tid vært etterforsket og økonomiseksjonen i Innlandet politidistrikt mener det er grunnlag for tiltale i saken.

TRE BILER I KOMMISJON

– Saken dreier seg om tre biler til en samlet verdi av rundt en og en halv million kroner, opplyser politiadvokat Richard Røed til HA.

Politiet mener bilselgeren hadde tatt inn bilene for kommisjonssalg. Det vil si at de selges for kunde, mot at selger får et gitt beløp i oppgjør for salget.

– Bilene er solgt, men eierne har ikke fått oppgjøret, sier Røed.

Saken ble anmeldt til politiet av bileierne.

SKULLE FÅ OPPGJØR

– Selgeren har i avhør forklart at det er riktig at bilene er solgt, forteller politiadvokaten.

Men han har en forklaring på hvorfor bileierne ikke har fått pengene sine.

Bilselgeren har fortalt til politiet hvordan han hadde en plan for at bileierne skulle få betalt for bilene de satte inn til kommisjonssalg. Detaljer rundt dette ønsker politiet foreløpig ikke å gå nærmere inn på.

Røed opplyser at politiet nå har avsluttet sin etterforsking.

– Saken blir oversendt statsadvokaten for avgjørelse på tiltalespørsmålet, opplyser politiadvokaten.

– IKKE MED VILJE

Advokat Tore M. Famestad er forsvarer for den siktede bilselgeren.

– Han har ikke med viten og vilje ønsket å begå bedrageri mot noen av disse bileierne. Hans intensjon har vært å betale oppgjør for kommisjonssalgene, sier han til HA.

MILLIONGJELD

Den siktede mannen har vært sentral i et bilforetak som nylig er slått konkurs.

Banken satte i fjor en stopper for videre drift i foretaket, som hadde opparbeidet seg gjeld på tosifret antall millioner kroner.

I forbindelse med konkursen uttalte den siktede mannen at bilforetaket hadde hatt alle intensjoner om å gjøre opp utestående gjeld, men at de ikke hadde greid å jobbe fort nok med å skaffe til veie frisk kapital til at de kom kreditorene og framfor alt banken i møte tidsnok til å unngå konkurs.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00