Skattemyndighetene har gjennomført et ettersyn ved Ankerskogen svømmehall.

Siden 2010 har inngangsbilletter til opplevelsessentre vært momspliktige.

Badeland anses som opplevelssentre, og skal legge på moms på 10 prosent på sine billetter.

Ikke betalt moms

Da den nye velværeavdelingen og familieavdelingen i Ankerskogen ble bygget, ble investeringer ført med kompensasjon for merverdiavgift.

Billettinntekter ved Ankerskogen svømmehall kreves inn uten påslag av moms.

Skattemyndighetene går nå gjennom investeringsregnskapene og vurderer anlegget opp mot det kompliserte regelverket for å vurdere om Ankerskogen skal betale moms på 10 prosent for solgte billetter for velvære- og familieavdelingen.

Kulturmoms

Juridisk rådgiver Mette Braathen i Hamar kommune sier at saken dreier seg om Ankerskogen skal betale moms på 10 prosent på billetter eller om de er fritatt.

– Skatteetaten ser på dette nå, og de gjør dette på flere badeanlegg. Praksisen er ulik i dag. Skatteetaten har ikke fattet sitt vedtak ennå. Vi er forespeilet et vedtak rundt juletider, sier Braathen.

Dersom skattemyndighetene kommer fram til at Ankerskogen skal betale moms, kan de få en etterregning. Hvor stort beløp det kan være snakk om dersom Ankerskogen blir etterregnet, kan ikke Braathen svare på nå.

Millionbeløp?

Saken omtales i Hamar kommunes halvårsrapport. Der heter det at det er vanskelig å anslå et beløp, men det antas at beløpet er innenfor merinntekter for renter, som så langt i år er på 3 millioner kroner.

Daglig leder Morten Lillehagen i Ankerskogen svømmehall sier at de nå avventer skattemyndighetens vedtak.

Dersom Ankerskogen må legge på moms på sine billetter, er det trolig at det vil føre til en prisøkning siden Ankerskogens kostnader jo er de samme.

Regelverket er slik at moms må betales dersom det både er avgiftsfrie aktiviteter (idrettsaktiviteter) og opplevelsessenter, og disse ikke er atskilt. Mens velværeavdelingen i Ankerskogen har atskilt atkomst, deler familieavdelingen atkomst med det øvrige anlegget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00