Bostøtte skal sikre gode boforhold for personer med lav inntekt. Utmålingen av bostøtte er et forhold mellom husstandens inntekter og boutgifter. Bostøtte beregnes slik: (Godkjente boutgifter – egenandel) x 73,7 prosent.

Du får ikke bostøtte hvis inntekten er over den øvre inntektsgrensen. Inntektsgrensen varierer avhengig av hvor mange du bor sammen med og hvor i landet du bor.

Kilde: Husbanken

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00