Området hvor Løiten Almenning i samarbeid med Johnsrud Invest skal bygge totalt 110 nye boenheter, ligger langs Rørosbanen, vis-à-vis stasjonen.

Nå har Bane Nor kommet med flere krav i forbindelse med utbyggingen av Kildetunet.

I sin uttalelse påpeker Bane Nor at krysningssporet ved Løten stasjon i henhold til Jernbanedirektoratetes handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2018–2029 innen 2024 skal forlenges.

Bane Nor krever at byggegrense for Kildetunet settes 30 meter fra et forlenget spor 2. I tillegg ber de om et minst 1,8 meter høyt flettverksgjerde mot jernbanen. Plassering og utforming av gjerdet kan avklares nærmere med Bane Nor.

Videre ber Bane Nor om at deres eiendom i sin helhet reguleres til jernbaneformål, dersom deler av eiendommen skal inngå i planen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00