I et ferskt brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), uttrykker ordføreren sterk bekymring for beitenæringa i kommunen. HA omtalte 19. august hvordan Nes-bonde Bjørn Dalsberget, som i frykt for bjørnen som herjer i Ringsakfjellet, startet sauesankingen to uker før normal tid.

Steen forteller til HA at hun frykter bøndene vil gi opp, hvis ikke noe blir gjort med rovdyrpolitikken. Derfor ber hun om fem nye tiltak før neste beitesesong.

– Jeg har gjennom brevet beskrevet en alvorlig situasjon som sentrale myndigheter må ta på alvor. Dette vil ikke forsvinne av seg selv, og jeg kommer til å fortsette å jobbe med dette til de skjønner hva vi sier, sier Steen.

Her er ordførerens fem krav:

1) Jakt og uttak av rovdyr i beitesonen før beitesesongen.

2) Tilgang på flere hunder for effektiv jakt.

3) Det må settes av midler slik at man raskt kan avdekke skader i løpet av beitesesongen.

4) De kommunale fellingslagene må tilføres flere midler.

5) Det må være en stående fellingstillatelse på rovdyr i områder som er vedtatt prioritert til beitebruk.

447 SAU TATT AV BJØRN I FJOR

Blant annet ønsker ordføreren at det kommunale jaktlaget får økte ressurser i jakten på rovdyrene som skal felles. Hun mener det også må være rom for å ta ut rovdyr i beitesonen før beitesesongen.

Ringsaker er vedtatt som et prioritert beiteområde, og i år har om lag 110 gårdbrukere sluppet 18.000 sau og 1800 storfe på beite i kommunen. I fjor ble det ifølge tall fra Miljødirektoratet, registrert 678 sau i Ringsaker som ikke kom hjem. 447 av disse ble erstattet som tatt av rovdyr, og bjørn sto bak samtlige tap.

– Tror du på gehør for tiltakene du ber om?

– Jeg tror på å formidle fakta, og jeg håper at de tar tilbakemeldingen på alvor. Det er her ute i kommunene vi vet hva som er situasjonen, og hvilke tiltak som må til, svarer Steen.

MENER STEEN ER PÅ BALLEN

Tilbake på Nes forbereder Bjørn Dalsberget en ny helg med sauesanking i Ringsakfjellet. Fortsatt mangler han 40 søyer, og han anslår at han vil ende opp med over 100 av 600 sau på tapslista.

Onsdag fikk han stille spørsmål til fylkestoppene i HAs valgdebatt i Hamar bibliotek, uten at han ble imponert av svarene.

– De kom ikke med noe konkret, og det er frustrerende. Jeg ble ikke så mye klokere, oppsummerer Dalsberget, som derimot er positiv til Ringsaker-ordførerens tiltaksliste.

– Det er akkurat dette vi i næringa etterlyser. Hvis det ikke gjøres noe, tror jeg Ringsaker er tomt for sau om 15 år, sier bonden.

Det er et scenario Steen ikke vil ha i en av Norges største landbrukskommuner.

– Er det plass til rovdyr i Ringsaker?

– Det har bestandig vært rovdyr, og det vil alltid være rovdyr i Ringsaker. Men det er viktig at bestanden holdes nede, og at disse tiltakene gjøres i de perioder vi ikke har dyr på beite. Så er det viktig at Statens naturoppsyn, landbrukskontoret og de kommunale jaktlagene får ressurser nok og de nødvendige virkemidler til å ta ut enkeltdyr når det skapes problemer i beitesesongen, mener Steen.

Lundberg: – Skritt i riktig retning

Men Odd-Amund Lundberg (Sp) mener kommunen også selv kan ta grep.

21. august ba Lundberg i HA om at alle stener må snus for å hjelpe beitenæringa. Konkret ville han ha en diskusjon om det kommunale jaktlaget har gode arbeidsforhold.

Han har også levert en interpellasjon, hvor han ber ordføreren om svar på flere spørsmål rundt rovdyrsituasjonen i Ringsaker.

– Derfor er dette et skritt i riktig retning. Steen skal ha ros for at hun tar tak i det, sier Lundberg, som fortsatt mener at kommunen kan gjøre grep selv.

– Det er veldig forskjellig hvordan jakten praktiseres i kommunene. Det viktigste for meg er å belyse temaet, og at vi tør å se på sakene som kanskje ikke fungerer optimalt, sier Sp-politikeren.

– Så ut ifra dagens rammer, bør man gjøre en bedre jobb mot rovdyrene?’

– Effektivisering av jakten må gjennomføres uavhengig om vi får midler eller ikke. Vi må lykkes i større grad enn vi har gjort så langt, svarer Lundberg.

Tar bøndene på alvor

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) sier til HA at hun har hatt flere samtaler med folk i beitenæringa og landbrukssjefen i Ringsaker. Hun forteller at tilbakemeldingene er at de involverte gjør alt de kan med virkemidlene som er tilgjengelig i dag.

– Jeg stoler fullt og helt på vurderingene som er gjort av dem som har «skoa på», og har stor tillit til de som har stått i denne tøffe jobben i hele sommer også. Jeg forholder meg til dem, tar innspillene deres på alvor og formidler dette videre til de som har det overordnede ansvaret, og derfor er mitt krav til statsrådene nå sendt i brevs form, sier Steen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00