- Det betyr veldig mye for meg. Det er koselig å bli satt pris på og jeg synes det er fint at det blir rettet fokus mot demensomsorgen, sier prisvinneren.

Hun har ikke bestemt eksakt hva pengene skal brukes til, men forteller at de skal bli brukt til videreutvikling av tilbudet på gården. Prisen ble delt ut av direktør i Innovasjon Norge Christian Hedløv Engh. Han hadde mange gode grunner til hvorfor akkurat Ingunn var årets vinner av bedriftsutviklingsprisen i landbruket.

- Ingunn Sigstad Moen har med sin bakgrunn som sykepleier klart å utvikle et allsidig godt tilbud til demente, og hun har vist at man kan tjene penger på denne typen bedrift. Landbruket er en viktig ressurs for denne målgruppa, og Lillehov gir et viktig tilbud til Løten og kommunene rundt, sier Engh.

Oppfyller kriteriene

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket deles ut til en vinner i hvert fylke. Disse konkurrerer seg imellom i en finale, og vinneren får en pris på 250.000 kroner, som deles ut av landbruksminister Jon Georg Dale under Die Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2018. Kriteriene for å motta prisen er at bedriften er nyskapende og at den viser bærekraft, herunder at den er viktig for nærområdet, at den har en sysselsettingseffekt, at den er økonomisk lønnsom, og at lokale råvarer og tjenester tas i bruk for fremme lokal kultur og begrense utslipp.

Ifølge Innovasjon Norge Innlandet har Ingunn Sigstad Moen en gründerskapsånd hun kan være stolt av, hun tør å satse, og hun er ikke redd for å dele sine erfaringer med andre. Hun gjør da både de andre og seg selv bedre ved å by på sine kunnskaper. Hun var tidlig ute med Inn på tunet-virksomhet og har vært med og delt sine erfaringer med andre, blant annet som styremedlem i Inn på tunet-nettverket i Hedmark.

Inn på tunet

Lillehov er som nevnt tidligere en Inn på tunet-gård. Dette vil si at gården tilbyr tilrettelagte velferdstjenester for ulike grupper i befolkningen. På Lillehov er det mennesker med demens som har et dagaktivitetstilbud.

- Jeg jobbet som sykepleier i kommunen og så at det var et behov for å skape aktiviteter for dem med demens. Jeg er glad i å jobbe med eldre, og det var naturlig for meg å opprette et tilbud for demente da jeg fant ut at jeg ville bruke gården til noe annet enn bare å bo her, sier Ingunn.

Aktivitetene som tilbys tar utgangspunkt i gården, i interessene og dagsformen til deltakerne og årstidene. Det er mest fokus fysisk aktivitet, sunn og hjemmelaget mat og sosialt samvær med mye humor i landlige omgivelser. På Lillehov har de blant annet laget en folkehelsesti langs jordet som også leder inn til stier i skogen. Langs stien finner man både ei tømmerkoie og en gapahuk med en liten dam. I fjor samlet Lions Løten inn penger som har blitt brukt til å lage ei snekkerbu i låven.

- Da slipper vi å drive med saging oppi bakinga, ler Ingunn.

For ettersom tilbudet har utviklet seg begynner bryggerhuset hvor bedriften primært holder til å bli litt lite for alle aktivitetene som tilbys. Aktiviteter som de synes er fine å bruke, er de som sitter i henda og som brukerne kjenner igjen fra tidligere i livet, som for eksempel snekring.

Mange ville gratulere

Ordfører i Løten Bente Elin Lilleøkseth kom også med rosende ord til prisvinneren.

- Det er et fantastisk tilbud som får gode tilbakemeldinger fra både brukere og pårørende. Det skaper livskvalitet for brukerne og trygghet for de pårørende.

Medarbeider på Lillehov Ragnhild Bye Sørum hadde bare positive ord å si til sin gode kollega. Ord som ryddig, engasjert, framtidsrettet og superflink ble brukt i hennes beskrivelse.

Ingunn på sin side mener støtten hun har fått fra kommunen, fylkesmannen, Innovasjon Norge, de ansatte og familien er uvurderlig. Mye innsats blir gjort på dugnad, kan hun fortelle, og det er viktig for at prisen på tilbudet kan holdes nede. Inn på tunet Lillehov har blitt en godt integrert del av kommunens tilbud for både yngre og eldre med demens.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00