• Negativ utvikling: SLT-koordinator Trond Grue ser en negativ tendens med rus blant unge i Hamar.

– Vi vil komme til bunns i dette og stake ut vegen videre. Derfor har vi stengt ungdomsklubben her i 14 dager fra i dag. Vi tar det på alvor, og viser at det ikke er akseptabelt med rusmidler, sier Christian Bøvra som er leder for fritidsklubbene i Hamar.

Les også: Bare 15 kom på møte om rus

I forrige uke skal det ha vært en hendelse der mindreårige drakk alkohol i området rundt Prestrud. Det er ingenting som tyder på at det skal ha vært rusmidler inne på ungdomsklubben. Summen av dette og andre hendelser i løpet av høsten har gjort at dørene på klubben nå er stengt en periode. – Vi har ikke hatt lignende situasjoner tidligere. Vi har aldri måttet stenge før, sier Bøvra.

Foreldre på banen

Nå har ungdomsklubben, SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og politiet gått sammen for å sette en stopper for utviklingen, som de poengterer ikke bare gjelder på Prestrud. De mener det er viktig at foreldrene bidrar med å endre holdningene til de unge.

Les også: 1 av 10 unge i Hamar tilbudt hasj

– Det er viktig at foreldre snakker med barna om hva som skjer. De må også sette tydelige og riktige grenser for barna, sier Tina Karila Fossengen ved strategi og forebyggende seksjon på Hamar politistasjon.

– Foreldre er flinke til å la andre ta ansvar, følger SLT-koordinator Trond Grue opp.

Nå vil de se på hva de kan gjøre for å holde området rundt ungdomsklubben under oppsyn.

– Klubben kan ikke ha oversikt over hele Prestrud. Det kan være naturlig med natteravner, og politiet kan også svinge bortom, sier Grue.

Negativ tendens

SLT-koordinatoren merker en utvikling i feil retning i Hamar i disse dager.

– Jeg synes det har vært en negativ tendens den siste tiden. Det er et sammensatt bilde med både psykisk helse og rus, sier Grue.

De er alle klare på at de tar problematikken på høyeste alvor, og jobber for å gi ungdommene et godt og trygt tilbud.

Bøvra forteller at det var lettere å ha kontroll på hva som skjedde i området rundt klubben den gang ungdomskontakten fortsatt fantes.

– De fanget opp stedene rundt, og tok den biten tidligere. De var ofte på besøk her, og det hadde nok vært lettere om de eksisterte, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00