Foreldre på Hedmarken har meldt inn trafikkfarlige skoleveger som nå er registrert på kart.

I alt 542 vegstrekninger er plottet inn, og her kan du selv se hvilke veger som bekymrer foreldrene.

Flest bekymrede foreldre er det registrert i Ringsaker, der 218 har meldt om at de er bekymret for barnas ferd til skolen. I Hamar er det kommet inn 207 bekymringsmeldinger. 87 foreldre i Stange, og 30 i Løten er også bekymret.

I disse dager skal rundt 60 000 nye førsteklassinger ut på veiene. Fra hele Norge melder foreldre om veger og gater med for stor hastighet, tungtransport og fortau som mangler.

Utrygge

Forsikringsselskapet If utviklet i 2015 en GPS der folk ble bedt om å melde fra om utrygge skoleveier. Appen Slow Down GPS viser stort engasjement blant norske foreldre. Siden lanseringen av kartet og GPS-en for to år siden er det gjort flere enn 27.000 markeringer i kartet.

Folk på Hedmarken er svært engasjerte i skoleveiene sine, og karttjenesten viser tydelig at det er behov for sikring og utbedring av veiene. Siden skolestart i fjor er det gjort 542 markeringer av steder som oppleves som utrygge.

If håper kartet kan gi kommunal forvaltning, politikere og trafikkmyndigheter bedre grunnlag for å gjøre trafikkhverdagen sikrere for barn og unge på hjemstedet sitt.

- Det er både bra og litt skremmende å se dette store engasjementet. Men det viser dessverre at vi har en lang vei å gå før skoleveiene anses som trygge, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Forsikringsselskapet har i mange år engasjert seg i trafikkmiljøet rundt skolene, blant annet ved å spørre rektorene om deres syn på trafikksikkerheten. I undersøkelsene går det fram at mer enn halvparten av norske rektorer frykter det vil skje en alvorlig trafikkulykke ved skolen deres.

Stort engasjement

Siden sist høst er det rapportert inn flest farlige skoleveier i Oslo, Bergen, Bærum og Trondheim. Men opptellingen viser stort engasjement fra Lindesnes til Honningsvåg. Mange steder er det markert særlig farlige veistrekninger uten gang- eller sykkelvei.

- Vi ser at det over tid er meldt inn mange punkter på de samme strekningene. Når det er så mange markeringer samlet på ett sted, bør det være et virkelig varskusignal til de som skal sørge for at skoleveiene er trygge akkurat der, sier Jon Berge i If.

- Mange av disse strekningene er godt kjent hos lokale myndigheter, men vi antar at det også er pekt på noen nye. Nå håper vi politikere og andre ansvarlige kan bruke disse markeringene i sitt trafikksikkerhetsarbeid, sier Berge.

Sjekk din lokale skole

Hvis du vil sjekke engasjementet rundt din lokale skole, eller markere et sted du mener folk bør kjøre ekstra forsiktig, kan du også gå til nettsiden www.if.no/slowdown.

Sjekker trafikken

Politiet over hele Innlandet er ute i morgentimene og sjekker om bilførere tar hensyn til at barna kommer trygt fram til skolen. Se her hva de finner:

Otta: Vi har hatt trafikkontroll i sentrum. 47 kjøretøy kontrollert, 3 gebyr for manglende bilbelte og 1 forenklet forelegg for mobilbruk.

Lillehammer: Vi har foretatt trafikkontroll ved Søre Ål skole. 55 kjøretøy kontrollert, ingen reaksjoner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00