Vedtak om å plassere 13–18 åringer på institusjonen Irstad gård skjer i henhold til Barnevernloven 4-6: «Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner».

Gjelder dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner. Ved fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Omsorgspersoner greier ikke å ta vare på barna sin eller at barnet er i ferd med å utvikle uønsket at atferd/rus.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00