Alle barn som fyller ett år før 1. desember kommende barnehageår har rett på plass fra den måneden barnet fyller 1 år, dersom det er søkt innen fristen 1. mars.

Hvis barnet fyller 1 år i løpet av august det året det blir søkt om, har barnet rett til plass innen utgangen av august.

Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av fødselsmåneden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00