I en pressemelding opplyser Bane Nor at de forberedende arbeidene på Tangen med tilkomstveg til Tangenvika bru avlyses. Årsaken er manglende finansiering i statsbudsjettet for 2018.

Planleggingen av prosjektet fortsetter, selv om det fysiske arbeidet ikke kommer i gang.

De forberedende arbeidene for tilkomstvegen til Tangenvika bru og gangbru over Vikselva skulle ha startet i høst, men på bakgrunn av usikkerheten som har oppstått er arbeidene og konkurransen avlyst, og tilbyderne er informert. Investeringsbeslutningen for byggestart for det nye dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli utsettes.

Hensiktsmessig å utsette

Forslaget til statsbudsjett for 2018 ble presentert torsdag 12. oktober. Bane Nor har ikke fått finansiering eller oppstartsbeslutning for Kleverud-Sørli. Gitt rammene i budsjettet mener Bane Nor at det totalt sett er hensiktsmessig å utsette utbyggingsprosjektet.

– Vi vet ikke på nåværende tidspunkt når forberedende arbeider og byggestart for dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli kan gå i gang. Planleggingen av dobbeltsporet i Stange fortsetter. Vi vil nå jobbe for å få klarhet i hva utsettelsene har å si for prosjektet og omgivelsene en periode framover. De som berøres av utsettelsen kontaktes av prosjektet, sier prosjektdirektør for utbygging øst i Bane Nor, Erik Pascal Johansen.

Hogst og kulvert på Kleverud

De allerede inngåtte kontraktene for ny undergang (kulvert) under jernbanen på Kleverud og skoghogst på Tangen gjennomføres som planlagt. Kulverten på Kleverud kommer på plass i april 2018.

Kontrakt for avskogingen ble nylig inngått med Mjøsen Skog AS, og disse arbeidene er planlagt å starte i høst.

LESERINNLEGG: Dovrebanen taper – øvrige fosser fram

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00