Nye Veier er godt i gang med å planlegge utbyggingen av ny E6 mellom Kolomoen og Moelv. Mandag meldte NRK at Nye Veier har søkt om fritak fra kravene om 2,4 meter frostsikring. Nye Veier mener 1,8 meter er tilstrekkelig, og at man kan spare en milliard kroner på å ikke grave så dypt.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen utdyper hvorfor man har landet på akkurat 1,8 meter:

– Dette er samme standard som på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen. 1,8 meter er standarden vegvesenet har forutsatt, og er også i tråd med svensk regelverk. Når vi legger det svenske regelverket til grunn, så er det nettopp for å bygge med god kvalitet.

Nye krav til dybde

Nylig har derimot kravet til frostsikring blitt endret fra 1,8 til 2,4 meter. Ifølge Moshagen er dette en konsekvens av blant annet de store problemene med frostskader på blant annet Rv2, E16 og E18.

– I disse prosjektene ble det gjort en rekke alvorlige feil og avvik som til sammen ga skader på vegen. De var ikke dimensjonert eller bygget i henhold til regelverket som gjaldt på det tidspunktet. Frostsikring var altså ikke den utløsende årsaken. Vi mener kravet på 2,4 meter er et unødig dyrt tiltak som har liten samfunnsøkonomisk effekt, sier han.

Moshagen presiserer også at dagens gamle, tofelts E6 gjennom Hedmarken har frostsikring på bare 1,2 meter, uten at det har medført problemer med telehiv.

Mer penger til mer veg

Moshagen er tydelig på at sparte penger vil komme bilistene og samfunnet til gode i form av kortere byggetid og mer motorveg.

– Ved å velge det vi mener er riktig kvalitet, kan man korte ned byggetiden på våre prosjekter fra 20 til kanskje ned mot 12 år. Dette gir en trafikksikkerhetsgevinst.

Moshagen er trygg på at den nye vegen vil bli mer enn god nok.

– Vi søker om å få bruke svensk regelverk for dimensjonering. Jeg tror de fleste opplever de svenske motorvegene som gode, sier han.

Moshagen sier mye av ansvaret vil ligge hos entreprenøren.

– Hvis vegen bygges med rett kvalitet, så blir den bra. Dersom det likevel skulle oppstå skader, så har entreprenøren forpliktet seg til 20 års vedlikeholdsansvar. Jeg er derfor helt sikker på at entreprenøren vil gjøre en god jobb, avslutter han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00