HA skrev i gårsdagens avis om striden rundt serviceavgiften pålagt hytteeiere på Sjusjøen av grunneierne. Brøttum almenning sendte tidligere i sommer ut en regning på 1.800 kroner, og flere hytteeiere nektet å betale fakturaen, som utløp 31. juli. Kjernen av konflikten var en avgift på 450 kroner til Sjusjøen og omegn skiforening, som skulle gå til vedlikehold og preparering av skiløyper. Dette mente mange var unødvendig, da Sjusjøen vel allerede betaler 240.000 årlig til samme formål.

Forhandlingsmøte

Etter et møte mellom Sjusjøen vel og grunneierne, Brøttum almenning og Pihl AS, ble partene enige om at avgiften øremerket skiløyper skulle være frivillig.

Leder i velforeningen, Jan Ove Holmen sier seg fornøyd etter torsdagens møte.

– Det er en felles forståelse om at summen til preparering av skiløyper kom uheldig ut. Det var dette som skapte størst irritasjon, og vi har nå kommet til enighet om at den skal være frivillig, sier han.

Videre forteller han at hytteeiere i framtiden vil forvente en spesifisering rundt kostnader for vedlikehold av veg; hva som skal betales av hytteeierne og grunneierne, og hva kostnadene dekker.

– Jeg har ikke et vondt ord å si om gutta i almenningen og Pihl (Jan Tore Hemma og Per Fineid, red.anm.). Jeg var både optimistisk og innstilt på å komme til enighet i forkant av dagens møte, og det viste seg å være innstillingen til begge parter, forteller han.

Refusjon ikke et tema

Bestyrer i Brøttum almenning, Jan Tore Hemma, sier seg også fornøyd med hva partene kom fram til. På spørsmål om det blir lagt til rette for refusjon av de 450 kronene til de som allerede har betalt serviceavgiften, svarer Hemma følgende.

– Det har ikke vært et tema. Møtet i dag handlet i hovedsak om hvordan vi skal informere videre, sier han.

Brøttum almenning vil sende ut ny informasjon som presiserer at de 450 kronene er frivillige. Pihl AS vil gjøre det samme. Sjusjøen vel valgte å fryse det årlige bidraget på 240.000 kroner til Sjusjøen og omegn skiforening, men nå vil dette bli overført som tidligere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00