Tallene er hentet fra Huseiernes Landsforbund. Det er Statistisk sentralbyråa som har utarbeidet statistikken.

Avgiftene gjelder vann og avløp, renovasjon og feiing samt eiendomsskatt i 2018.

Stange: 20.673 kroner. Økning på 1.123 kroner.

Hamar: 20.244 kroner. Økning på 1.116 kroner.

Ringsaker: 20.162 kroner. Økning på 980 kroner.

Løten: 18.985 kroner. Økning på 1.6222 kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00