I januar 2016 bodde det nesten 30.000 asylsøkere på asylmottak i Norge.

Som en følge av at færre asylsøkere kommer til Norge, hadde tallet i januar i år sunket til rundt 13.000.

Det har ført til at UDI har sagt opp avtalene med en rekke mottak, deriblant asylmottaket i Brumund, som huset mindreårige asylsøkere.

Den gamle skolen i Brumund er nå gjort om til hybler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00