• Per Danielsen.
    FOTO: Scanpix

- Svertingen av partikolleger av FrP har foregått i en årrekke. Forskjellen nå er at vi har en ledelse i Hedmark FrP som offentlig går ut med usanne ærekrenkelser og påstår straffbare forhold gjennom media. Da har det gått for langt og det er på tide å ta et oppgjør.

Det sier Hans Kristian Arnkværn (38) fra Furnes i Ringsaker til HA.

Fylkesleder Johan Aas (56) skriver i en SMS at han ikke har noen kommentarer til saken – ei heller om Arnkværns bruk av advokat i det som ser ut til å bli nok en runde om denne saken.

OMTALE I HA

Arnkværn bruker den kjente Oslo-advokaten Per Danielsen for å få erstatning/oppreisning fra Johan Aas.

I et brev som advokat Danielsen har sendt til Aas siteres det flere ganger fra artikler i Hamar Arbeiderblad.

Arnkværn krever det advokaten kaller «oppreisningserstatning» både for hva Aas har uttalt til HA og for innholdet i vedtaket om å ekskludere Arnkværn fra Frp.

En lang offentlig skittentøyvask startet med at HA i sommer omtalte en til da ukjent episode på et styremøte i Ringsaker Frp. Ifølge flere tilstedeværende opptrådte Arnkværn truende mot et annet styremedlem.

Dette førte i neste omgang til at Arnkværn ble kastet ut av Frp – etter at han protesterte mot partiets behandling.

SKADELIG FOR JOBBEN

I brevet fra advokat Danielsen står det blant annet slik om Johan Aas:

«Som kan sees, inneholder det gjengitte uttalelser fra Dem, avgitt tidligere. Min klient har krav på oppreisningserstatning p.g.a. Deres uttalelser om at min klient «tyr til vold.» Det er klart uriktig, ærekrenkende og sterkt skadelig både for min klients politiske virksomhet og næringsvirksomhet. I realiteten beskyldes min klient for straffbar handling.»

Her kan du lese artikkelen hvor ordlyden falt.

TAR OPP EKSLUSJONEN

I tillegg til å kreve erstatning/oppreisning – og varsle rettssak dersom Aas ikke kommer Arnkværn i møte – tar brevet fra advokat Danielsen også for seg Frps vedtak om å kaste Arnkværn ut av partiet:

Dette omtales blant annet slik:
«Eksklusjonsvedtaket må tolkes som beskyldning om at min klient har opptrådt utilbørlig og så klanderverdig at han måtte fratas sine politiske rettigheter som deltager i et politisk parti. I begrunnelsen for vedtaket påstås forsøk på vold. (…) Vedtakets alvorlighetsgrad forsterkes ved Deres uttalelse i media om at min klient skal ha tydd til vold og ved at han er fratatt medlemskapet for alltid.»

Advokaten skriver at Frp i sin begrunnelse for å kaste ut Arnkværn kommer med det Danielsen kaller en «realinjurie» mot hans klient.

ARNKVÆRN: EN UTSTRAKT HÅND

Hans Kristian Arnkværn sier det slik til HA:

- Jeg representerer alle tidligere kollegaer i FrP som har blitt trakassert, latterliggjort og mobbet i en årrekke. Det er så sterkt fokus på dette i partiet så det er tilnærmet umulig å fokusere på det man skal gjøre, nemlig å drive god FrP politikk. Dette er foreløpig et prosesskriv. Det innbyr til dialog og enighet før en eventuell rettsak, uttaler Arnkværn og legger til:

- Det må bli opp til ledelsen i Hedmark FrP å ta imot den hånden jeg strekker ut til dem. Jeg leker ikke - verken i politikk eller næring.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00