Av de 1.842 helt arbeidsledige i Hedmark er de jevnt fordelt når det gjelder alder.

Den aldersgruppen som er størst, er mellom 30 og 39 år.

Når det gjelder yrker er det spesielt helse- pleie og omsorg og butikkarbeid det er størst ledighet innen.

Det er i alt flere menn enn kvinner som er arbeidsledige i Hedmark.

Vi må tilbake til november 2008 for å finne sist ledigheten var så lav i Hedmark.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00