Trafikkstyringssentralen i Hamar holder til i nesten helt nye lokaler i Bane Nors kontorbygg på Espern. Sentralen sørger for togframføring på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås, på Rørosbanen mellom Hamar og Røros, og på Raumabanen og Solørbanen.

30 årsverk

Forslaget som ledelsen i Bane Nor har lagt fram, går ut på å dele aktiviteten på Hamar mellom trafikkstyringssentralene i Trondheim og Oslo. Bane Nor sier at ingenting er avgjort (se undersak).

Det er rundt 30 ansatte på trafikkstyringssentralen i Hamar. Flesteparten er togledere.

Ble utsatt

Knut Røshol er stedstillitsvalgt for toglederne på Hamar, og uttaler seg på vegne av dem. Og han er bekymret. Omorganiseringen av trafikkstyringen i Bane Nor var også oppe i starten av 2016, men etter stor uenighet med fagforeningene ble saken utsatt i påvente av delingen av Jernbaneverket i Bane Nor og Jernbanedirektoratet.

Den delingen ble gjennomført 1. januar i år, og saken er tatt opp igjen.

Miste kompetanse

Røshol er sterkt kritisk til at Bane Nor ønsker å avvikle sentralen i Hamar før det nye fjernstyringssystemet (TMS) på jernbanen er på plass.

– Vi mener det vil være uklokt å gjøre for store endringer før den nye teknikken er produsert og utprøvd, og alt berørt personale har fått en god nok opplæring, sier Røshol.

Han sier at toglederne ikke lider av endringsvegring, men at det er toglederne som vil lide dersom det gjøres store endringer før verktøyene er på plass, sammen med togpassasjerene.

– Vi kan derfor ikke tilslutte oss en endring vi frykter vil øke belastningen på togleders arbeidshverdag, og skape usikkerhet som kan medføre stort tap av kompetanse og i ytterste konsekvens kan få sikkerhetsmessige følger, sier Røshol.

For ansatte som får endret arbeidssted til Oslo, innebærer avviklingen av sentralen på Hamar inntil fire timer pendling. Toglederne jobber turnus med kveld-, helg- og nattearbeid.

IKKE BESTEMT

Konserndirektør Bjørn Kristiansen for kunde og trafikk i Bane Nor sier det ikke er tatt noen beslutning.

Han bekrefter at innstillingen fra ledelsen i Bane Nor er å avvikle trafikkstyringssentralen på Hamar og flytte aktivitet til Trondheim og Oslo. 

– Men det er ikke tatt noen beslutning. Vi er nå oppe i en diskusjon med fagforeningene om hvordan vi skal håndtere dette praktisk og i forhold til de ansatte. Det skal fortsatt være funksjoner for manuell togstyring i området, sier Kristiansen.

– De ansatte er bekymret over forslaget som er lagt fram?

– Jeg vil ikke forskuttere noen beslutning. Vi er nødt til å bruke tid med de ansatte og fagforeningene. Vi ønsker å høre på dem så langt vi kan, sier Kristiansen.

Han sier at også når endringene skal iverksettes, skal drøftes med de ansatte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00