HA omtalte saken i går.

Politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt sier dette om hva som har skjedd:

- Politiet mottok natt til torsdag 21. september 2017 anmeldelse av det som ble beskrevet som en voldtekt begått i nærheten av CC Stadion i Hamar. Det ble brukt mye ressurser på etterforskingen torsdag 21. september. Det ble tatt flere avhør og Kripos bisto med kriminalsøkshund på det stedet fornærmede pekte ut som åsted. Ut fra det som fremkom under etterforskingen torsdag er det klart at forholdet ikke kan ha funnet sted. Fornærmede har skiftet status fra fornærmet til siktet.

- . Vedkommende er siktet for å ha avgitt uriktig forklaring til politiet og er avhørt om dette. Siktede har ikke tatt stilling til spørsmål om erkjennelse av straffeskyld. Det er ikke klart hva et eventuelt motiv for å avgi falsk forklaring til politiet har vært. Politiet ser alvorlig på det å inngi uriktig forklaring til politiet og vil etterforske videre.

Vedkommende er under 18 år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00