Svein Jemtland har i utgangspunktet krav på å få prøvd saken sin innen kortere tid, men dersom han ikke ønsker å bytte forsvarer så kan det bli høsten igjen før saken hans kommer opp for Eidsivating lagmannsrett.

Saken blir en av de første som ikke år med jury i lagmannsretten, men i stedet med en domstol satt sammen av to lagdommere og fem meddommere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00