– Jeg er svært tilfreds med at Andersgaard skal overta som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, uttaler styreleder Anne Enger, som fredag formiddag møtte pressen sammen med sin nye direktør på Gjøvik.

- Hun har de egenskapene som trengs for å lede Sykehuset Innlandet. Vi har fått en trygg og god leder, sier Enger. 

Andersgaard kommer fra stillingen som direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst. Hun er utdannet lege, er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har doktorgrad innenfor dette fagfeltet. 

Står overfor endringer

Hovedpersonen selv delte ut bamseklem til kollega Geir Kristoffersen, tydelig glad for snart å ta fatt på nye oppgaver.

- Jeg er kjempeglad for å ha fått tilliten, sier Andersgaard til Hamar Arbeiderblad.

Sykehuset Innlandet står overfor store endringer i årene som kommer, og den nye direktøren må hanskes med mange forskjellige utfordringer. Et nytt sykehus er også planlagt bygget med tiden, og det er strid om både lokalisering og innhold.

- Det er den mest krevende jobben i Innlandet, mener styreleder Anne Enger, uten at Andersgaard virket å bli svett av den grunn.

- Jeg er kjent med utfordringene til drift. Vi har både kortsiktige og langsiktige utfordringer, sier Andersgaard, som var sikker på at hun kunne tilføre mye bra til prosessene Sykehuset Innlandet skal igjennom.

- Jeg har også en god faglig bakgrunn, sier Andersgaard.

ønsket av de ansatte

Tidligere har hun vært avdelingsoverlege ved gyn/føde-avdelingen ved SI Gjøvik, divisjonsdirektør for kvinne/barn, fagdirektør og viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet. I en periode i 2009 var hun konstituert administrerende direktør i foretaket.

Dermed kjenner hun Sykehuset Innlandet godt fra innsiden allerede, og dette kan ha vært tungen på vektskålen for Andersgaard. I tillegg forteller styreleder Anne Enger at det var flere enn styret som ville ha 55-åringen.

- Dette var også et ønske fra svært mange ansatte, sier Enger.

- Andersgaard kjenner Sykehuset Innlandet godt, samtidig har hun erfaring fra større regionale utviklingsprosjekter som har svart på framtidig utviklingsbehov innenfor sykehussektoren.  Med den bakgrunnen vil hun kunne sikre at arbeidet med fag- og funksjonsfordeling og framtidig organisering og struktur følger planlagt framdrift, fortsetter Enger.

Alice Beathe Andersgaard tiltrer stillingen 1. januar 2017.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00