–Løten kommune har i dag en sunn økonomi, som er innenfor kravene til det vi skal levere i tida framover, sa Tollef Imsdalen til kommunestyret i Løten på onsdag. Rådmannen fokuserte likevel på hvordan utviklingen i framtida vil føre til at årsregnskapet går i minus, dersom det ikke gjøres endringer. En ren framskriving av dagens tall viser at kommunens årsregnskap, med dagens forbruk, vil passere nullen i år 2021.

eldrebølgen

– Dette er ikke et dommedagsbilde, men et varsko, sa Imsdalen, som mener det bør tas en større gjennomgang av kommuneøkonomien i 2018. Noe av grunnen til at det blir tøffere i årene framover, er det raskt økende antallet eldre i kommunen.

– Eldrebølgen er ikke særegen for Løten, men vi blir hardere rammet enn nabokommunene våre, sa rådmannen, og påpekte at grunnen til dette er at kommunen hadde et høyere antall nyfødte enn naboene i etterkrigstiden.

rusomsorg og psykiatri

Rådmannen vil sette av 18 millioner kroner til å gjøre ferdig de nye lokalene til Løten arbeids- og opplæringssenter. Nybygget vil etter planen stå ferdig i løpet av neste år. Imsdalen vil også bruke 10 millioner kroner på omsorgsboliger for rus og psykiatri.

– Vi vil levere gode tjenester i 2018. Det blir ingen kutt i tjenestetilbudet, sa Imsdalen.

Det er budsjettert med 14 millioner kroner til vann og avløp, noe som er en stor økning fra forrige år. Rådmannen ser også at kommunen bør sette av 100.000 kroner til samarbeidet med Munch-nettverket, som Løten er en del av da kunstneren opprinnelig ble født i Ådalsbruk. En million kroner går til sentrumsplanen, og en million går til ny Tuftepark. 500.000 kroner investeres i industrivaskemaskin og tørketrommel i nybygget til Ved og Service. 500.000 kroner brukes på forprosjekt i barnehagen. 600.000 vil bli brukt på å anskaffe ny lift for bygg og vedlikehold. Totalt 10 millioner kroner blir satt av til startlån, eller såkalte formidlingslån.

– Vi har lagt et prinsipp om at vi skal ha en pott i kommunen, slik at vi har muligheten til å tilby slike lån ved behov, sa rådmannen.

henter penger fra fond

Rådmannen foreslår å bruke et titalls millioner fra oppsparte fondsmidler i bruk i neste års budsjett. Løten kommune har i en årrekke år tatt opp lån, for så å investere disse midlene i oppsparingsfond. Dette har vært en god og lønnsom ordning, men med dagens lave rente er situasjonen en annen. Det er ikke noe nytt at kommunen bruker av disse midlene, men neste år er det ikke budsjettert med at flere penger settes inn på kontoen.

– Denne praksisen lønner seg ikke lenger, og dermed vil neste års budsjett delvis bestå av penger fra oppsparingsfond, sa rådmann Tollef Imsdalen foran kommunestyret i Løten onsdag.

Totalt 12,5 millioner av neste års budsjettpenger er foreslått å bli hentet fra et kommunalt oppsparingsfond. 19,4 millioner kroner foreslås det å ta opp i lån. 4,2 millioner er budsjettert som egenfinansiering. 5,7 millioner er beregnet som MVA-midler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00