I flere år har Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet jobbet med et pilotprosjekt innen radiologi, altså røntgensystemet. Sykehuset Innlandet skulle være en del av pilotprosjektet som innebærer nye systemer for røntgen.

Det har ikke gått knirkefritt.

Det hele startet i 2013. Siden den gang har oppstarten blitt utsatt sju ganger, før Sykehuset Innlandet høsten 2016 tok i bruk systemet.

Så langt har det blitt oppdaget totalt 73 problemer med systemet, hvor 32 av feilene er kritiske eller alvorlige feil.

En av feilene som har blitt oppdaget, er at det kun har vært foreløpige vurderinger i pasientenes journaler, og ikke endelig vurdering. Feilen skal nå være rettet.

Bekymret

Det skal være totalt 665 tilfeller som er rammet av denne feilen. Denne feilen kan ha medført alvorlige konsekvenser for én pasient.

– Men det ser ut til at det er få alvorlige hendelser på bakgrunn av dette, sa administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard under fredagens styremøte i Sykehuset Innlandet.

Hendelsen er meldt til Helsetilsynet.

Under møtet ble det uttrykt stor bekymring fra styret.

– Jeg er bekymret for pasientsikkerheten, sier styremedlem Marianne Nielsen.

Styret vil nå be Helse Sør-ØSt om en plan, innen utgangen av året, for å sikre mot vesentlige feil i systemet.

– Pasientene er trygge

– Det er en krevende situasjon vi er i. Pasientsikkerheten sørges for, men det er dobbel jobb for de ansatte for å sikre pasientene. Vi kan ikke ha det sånn, sier styreleder Anne Enger til HA, og poengterer at pilotprosjektet har pågått i mange år nå.

Andersgaard forteller til HA at det er innarbeidet rutiner for å sikre pasientene.

– De ansatte jobber hardt for å forebygge feil. Pasientene er trygge, og trenger ikke være usikre. Men det er mer jobb på de ansatte, sier hun.

Feilene i systemet har også gitt betydelige kostnader for Sykehuset Innlandet. Styret ber nå om at Helse Sør-Øst dekker utgiftene de har hatt i forbindelse med feilene.

Nylig tok også Ahus i bruk samme system, og Vestre Viken bruker også en eldre versjon av systemet.

106 HØRINGSUTTALELSER

Det kom inn 105 høringsuttalelser om framtidig sykehusstruktur. 68 er for ett hovedsykehus.

Under fredagens styremøte i Sykehuset Innlandet gjorde prosjektdirektør Roger Jenssen en gjennomgang og oppsummering av høringsuttalelsene. Totalt kom det inn 105 uttalelser fra eksterne instanser. 

– I 68 av uttalelsene åpner man eller går for ett hovedsykehus. 17 går for tre akuttsykehus, mens 13 er for to akuttsykehus. Sju er nøytrale, sier Jenssen, og legger til at samtlige vil ha endringer i strukturen i større eller mindre grad. 

Men selv om 68 er for ett hovedsykehus, betyr ikke det at det er enighet om hvor det skal ligge. 

– Mange av instansene har lagt inn ulike premisser for sine uttalelser, sier Jenssen. 

Etter planen skal styret i Sykehuset Innlandet fatte et vedtak om ny sykehusstruktur i høst, før avgjørelsen blir sendt videre til Helse Sør-Øst. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00