Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble lovfestet fra 1. januar 2017.

Ringsaker innførte det i 2015. Resultatene er slik:

2016: 101 deltakere avsluttet. 85 mottakere mottar ikke lenger sosialhjelp. 36 har fått ordinær jobb, 18 er på skole/tiltak og åtte har flyttet.

2017: 96 deltakere avsluttet. 73 mottakere mottar ikke lenger sosialhjelp. 35 har fått ordinær jobb, 17 er på skole/tiltak og fire har flyttet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00