Utenfor Stortinget onsdag var det helt tydelig at engasjementet rundt ulvedebatten er stor. Godt over tusen mennesker hadde møtt opp for å vise sin motstand mot at Helgesen stanset den planlagte lisensfellingen av 32 ulv.

Veldig mange av aksjonistene var fra Hedmark, og det gikk rundt 15 busser fra Hedmark til Oslo onsdag.

INVITERTE TIL MØTE

Helgesen ville ikke møte aksjonistene verken foran Stortinget eller foran klima- og miljødepartementet onsdag.

Derimot inviterte han fire representanter til et møte hos departementet. Knut Arne Gjems (Norges Jeger- og Fiskeforbund), Einar Frogner (Norges Bondelag), Sissel Frang Rustad (utmeldt øyre-politiker fra Åmot) og Stein Erik Stinesen (advokat i Utmarkskommunenes Sammenslutning) deltok på møtet.

Skuffet ETTER MØTET

Etter møtet var det en skuffet Einar Frogner, som er bonde i Vang, som møtte HA utenfor klima- og miljødepartementet.

Møtet her ga oss egentlig ingen forhåpninger i det hele tatt. Vi fikk lagt fram våre syn og ble hørt på, men vi ble ikke gitt noe håp, sier Frogner. Er du skuffet over møtet? Ja, jeg er egentlig skuffet. Jeg hadde nok trodd at de massive reaksjonene i bygdenorge hadde gjort litt mer inntrykk enn det vi oppfattet når vi kom innenfor veggene hos departementet i dag, sier Frogner.

Nå håper han at forlikspartiene kan være med å snu beslutningen.

Det håpet jeg har nå er at forlikspartiene Arbeiderpartiet og Krf kan være med å snu beslutningen her til et resultat som er til å leve med for folk som bor på bygdene i østre deler av Norge, sier han.

Stort engasjement

Selv om ministeren ikke ga noe uttrykk for å snu i ulvesaken, mener Frogner det ikke er noen tvil om aksjonistene er blitt hørt.

Helgesen hørte toget veldig godt da det passerte møterommet. Så det har vært vel anvendt tid av de som tok turen til Oslo, sier han.

SLAGSVOLD VEDUM IMPONERT

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er imponert over at så mange tok turen til Oslo for å vise sin motstand mot beslutningen fra Helgesen.

Det er et enormt engasjement, og jeg tror dette vil være med å påvirke. Dette engasjementet viser at regjeringen har overkjørt og umyndiggjort mange lokalsamfunn og det er med på å toppe sentraliseringen som foregår, sier Vedum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00