Onsdag skal kommunestyret vedta arealdelen av Hamars nye kommuneplan. Opprinnelig hadde rådmann Bjørn Gudbjørgsrud foreslått å ta ut areal til en mulig slik bru i området foran Hamar sentrum.

Det var i tråd med hva kommunestyret vedtok i desember 2016.

Vil ha plan B

Men Bane Nor var raskt på pletten med en innsigelse. De ønsker å ha en plan B i fall verken det østre traséalternativet eller det vestre med kulvert lar seg realisere av økonomiske eller tekniske årsaker.

For å unngå store forsinkelser, foreslår rådmannen å legge inn igjen dette arealet i arealplanen. Kun Stig Vaagan (V) stemte i formannskapet sist onsdag for ikke å reservere areal til mulig bru.

Også Hamar Frp har varslet at de vil stemme mot å reservere areal til bru (Frp sitter ikke i formannskapet).

Frykter lang ventetid

Resten av formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling, men vedtok en merknad hvor de gjør det klart at de ikke ønsker at bru skal konsekvensutredes når man kommer så langt at planprogrammet skal vedtas.

Ordfører Einar Busterud sier at grunnen til at han stemte for å reservere areal til bru, er risikoen for at hele den nye kommuneplanen kan bli uten rettsvirkning i lang tid før den blir avgjort i kommunaldepartementet.

I så fall gjelder den gamle kommuneplanen fra 2011, og der er det reservert areal til bru.

Forstår dilemma

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) forstår dilemmaet Hamars politikere står oppe i. Han advarer likevel mot å vedta kommuneplanen med reservert areal.

– At Hamar kommune gir sånne signaler, kan misforstås dit hen at kommunen åpner for at det kan bygges bru. Det gjør ikke min jobb om å jobbe for Øst noe enklere. Min anbefaling er at flere gjør som Venstre, og stemmer mot å reservere areal. En bru er et så dramatisk inngrep i Hamars strandsone, og ikke noe alternativ, mener Johnsen.

Like langt?

Busterud innser at sjansen for at det kommer en ny statlig innsigelse er til stede dersom kommunestyret nekter å ta inn vestalternativet med bru når de skal vedta planprogrammet for de nye utredningene i desember i år.

– Da er vi like langt. Saken havner i departementet, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00