- Jeg synes det var synd da jeg fikk høre at Access Vital skulle flytte fra Hamar. Jeg synes også at det er litt rart at man avvikler alt her i stedet for å opprettholde lager og service - og dermed beholde en del nøkkelpersonell - på Hamar.

Det sier Dagfinn Nyborg (70) fra Hamar til HA.

Flere år etter at han solgte ut såvel heisproduksjon som trappeheiser og andre hjelpemidler må han konstatere at eventyret er over.

22 arbeidsplasser

De engelske eierne av Access Vital, kjent for trappeheiser, ønsker å flytte aktiviteten fra Hamar til Oslo.

I tillegg til at Hamar dermed mister firmaet som sådan så betyr det at en håndfull arbeidsplasser forsvinner fra byen.

Selskapet har ved siste registrering notert 22 ansatte. Mange er montører spredt over hele landet.

Selskapets største kunde er Nav som kjøper trappeheiser fra Hamar-selskapet.

HUSKER OVER 100 ANSATTE

- Det vil være synd å avvikle på Hamar fordi  man vil miste mye kompetanse. Jeg husker da vi var langt over 100 ansatte - derav 130 på Østlandet - i Access.

Det sier Dan-Robert Karlsen (44) som er tillitsvalgt for de ansatte i Access Vital. Han holder selv til i Troms og tror dermed at han blir lite berørt av en flytting av hovedkontor, lager og annet fra Hamar.

VIL NÆRMERE MARKEDET

- Vi flytter til Oslo i løpet av sommeren fordi vi må få større fotfeste innen bygg og anlegg. Der er det største markedet i Oslo.
Det sier Lars Dolva (44), administrerende direktør for Access Vital AS til HA.

Han er selv bosatt i Oslo-området.

Dolva understreker at selskapet per i dag er for avhengig av den største kunden - Nav:

- Vi vant nylig et nytt anbud hos hjelpemiddelsentralene til Nav. 25 prosent av utstyret går ut fra hjelpemiddelsentralen på Økern i Oslo. Da er det viktig for oss å holde til i nærheten. Det er den andre viktige grunnen til flyttingen.

- Hvordan reagerer de ansatte på Hamar på flyttingen?

- Det er en del usikkerhet hos noen, men vi ønsker å finne løsninger som er smidige. Jeg regner med at noen fortsatt skal kunne jobbe ut fra Hamar.

- Mange sier at Hamar er sentralt og at flere flytter fra Oslo til Hedmarken. Du er ikke enig?

- Nei, sier Dolva og legger til:

- Det største markedet er i Oslo. Der må vi være.

STARTET EVENTYRET I 1982

Sammen med Bjørn Pedersen (76) og Aashild Museth (60) startet Dagfinn Nyborg heiseventyret i Hamar i 1982.

Access hadde på det meste 130 ansatte og omsatte for 180 millioner kroner i året.

Trioen solgte heisproduksjonen til verdensledende Otis i 2002. Access Dørautomatikk ble solgt til Kone som har aktivitet på Hamar og Access Vital altså til Stannah.:

- Allerede på 80-tallet var det vanskelig å overleve utenom de stor konsernene. Det samme tror jeg gjelder for trappeheiser der Access Vital nå inngår i engelske Stannah Lifts, sier Nyborg som ledet bedriften.

Gründer-trioen eier fortsatt Access-bygget på Ajer der det er fullt belegg. Access Vital, som skiter navn til Stannah, leide lokaler i bygget inntil en brann i bygget for noen år siden. Selskapet leier i dag lokaler ved fylkestannlegens lokaler på Storhamar.

- Er slike avviklinger lokalt prisen man må betale når selskap selges ut av lokale eiere?

- Konkurransen blir tøffere. Det har skjedd mye siden vi startet for 36 år siden. Noen avskallinger har ført til at det fortsatt finnes noen arbeidsplasser som startet med Acces på Hamar, sier Nyborg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00