Det var Statens vegvesen som avholdt kontrollen på Mjøsbrua. 

I følge etaten var det 1.227 kjøretøy som passerte skiltskanneren i løpet av dagen. Av dem ble ni avskiltet, mens 16 fikk kjøreforbud.

14 av kjøretøyene fikk i tillegg mangellapp.

Manglende EU-kontroll er vanligst

Det er ulike grunner til at biler vinkes inn på slike kontroller. Den fungerer slik at skanneren sjekker bilskiltet for å se om det er noen heftelser knyttet opp mot registreringsnummeret. Det kan være manglende årsavgift, manglende forsikring eller andre ting.

Det var kontoret på Gjøvik som avholdt kontrollen denne gangen. HA har ikke fått tak i noen som kan gi oss mer detaljer fra kontrollen, men Arne Skybak som er fagleder i Elverum og Hamar, forteller at det er tre grunner som gir avskiltinger i slike kontroller:

- Du har manglende forsikring, manglende årsavgift og det som er det vanligste: Manglende periodisk kjørekontroll (EU-kontroll, red.anm), sier Skybak.

Opplever bedring

Når det gjelder biler som får kjøreforbud, er det når man oppdager alvorlige mangler ved bilen.

- Vi plukker jo ut biler i tillegg til dem skanneren reagerer på, sier Skybak.

Han sier at tendensen er klar: Folk blir stadig flinkere og flinkere både til å betale sine avgifter, gjennomføre EU-kontrollen og forsikre seg om at man kjører biler uten tekniske mangler.

- Det er tendensen man ser. Grunnen at vi likevel tar mange skyldes også at vi har blitt enda flinkere til å plukke ut de bilene vi kan ha mistanke om har mangler, sier Skybak.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00