Dette er en liten økning fra stortingsvalget i 2013, da valgdeltakelsen var 76,6 prosent. Tilbake i 2009 var valgdeltakelsen i fylket vårt 74,1 prosent, mens i 2005 stemte 76,2 prosent av de stemmeberettigede.

Fylkesvalgstyret har nå godkjent årets stortingsvalg. Til sammen har 114.933 hedmarkinger avlevert godkjente stemmer. På valgdagene ble det levert 77.253 godkjente stemmer, inkludert 598 blanke stemmer. 87 stemmer ble forkastet, de fleste på grunn av manglende offentlig stempel på stemmeseddelen. Antall godkjente forhåndsstemmer i Hedmark var 37.680, inkludert 255 blanke stemmer. 94 forhåndsstemmer ble forkastet, også her var hovedårsaken manglende stempel.

Det er ikke kommet inn klager på gjennomføringen av stortingsvalget i Hedmark. Alle de 17 partiene som stilte til valg fikk stemmer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00