I fjorårets jaktår måtte nesten 5.100 rådyr bøte med livet i trafikken. Det er om lag 800 flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Rådyr er spesielt utsatt i trafikken. I alt ble 4.934 rådyr drept av bil og 156 av tog i løpet av jaktåret. Det var Hedmark og Østfold som hadde flest rådyrpåkjørsler med henholdsvis 759 og 665.

I alt ble 10.800 hjortevilt registrert omkommet, eller drept utenom jakta i jaktåret i fjor, viser nye tall fra statistikken. Det er en økning på 21 prosent fra foregående jaktår.

Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 6.700 hjortevilt drept av bil og 670 av tog. Nesten 5.100 av disse var altså rådyr, en økning på 18 prosent fra forrige jaktår. Antall felte rådyr ved ordinær jakt har også økt det siste året.

I fjor ble i overkant 400 villrein drept av andre årsaker enn jakt. Om lag 350 av disse omkom i et lynnedslag i Telemark. For elg og rådyr var antallet henholdsvis 1 420 og 941. Antall hjort i denne gruppa havnet på 500 dyr.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00