Tors­dag et­ter­mid­dag ble Dov­re­ba­nen stengt ved Frya på grunn av kraf­tig regn­vær. 500 tog­pas­sa­sje­rer ble der­med stran­det. Reg­net skap­te også trøb­bel på E6.

– Det var fare for ut­glid­ning av mas­ser, og der­for måt­te vi sten­ge ba­nen av sik­ker­hets­mes­si­ge grun­ner, opp­lys­te pres­se­vakt i Bane Nor Har­ry Kors­lund til NRK.

Det­te skjed­de som føl­ge av kraf­tig regn­vær. I til­legg had­de en grøft un­der skin­ne­gan­gen gått tett. In­gen tog fikk pas­se­re før dis­se pro­ble­me­ne var fik­set.

De 500 pas­sa­sje­re­ne var for­delt på tre uli­ke tog, iføl­ge pres­se­vakt i NSB, Liv Eg­gebø.

– Det er van­ske­lig å si hvor len­ge dis­se må vente. Vi har ikke fått noe pro­gno­se fra Bane Nord om når den kan åp­nes, og det er også en ut­ford­ring å kom­me fram på vei­ene i det­te om­rå­det, sa hun i går kveld.

Mann­ska­per fra Bane Nor var i hele går et­ter­mid­dag og kveld på ste­det og job­bet for å løse si­tua­sjo­nen, og etter at de reisende hadde ventet i fire timer, fant NSB og Bane Nor det forsvarlig å åpne strekningen for togtrafikk igjen.

NSB stil­te i påvente av at jernbanen kunne åpnes opp bus­ser for å frakte de ven­ten­de pas­sa­sje­re­ne vi­de­re, men det hjalp ikke stort. Veg­for­hol­de­ne på E6 var nem­lig så ille at de før­te til sto­re for­sin­kel­ser også her. (©NTB)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00