De fleste av sammenslåingene som er nedfelt i avtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene skjer som følge av frivillighet. I tillegg blir 13 kommuner ifølge Aftenposten slått sammen med andre gjennom tvang, slik partiene har mulighet til gjennom unntaksmuligheten de har skaffet seg.

– Noen steder har det vært et sterkt ønske lokalt om én sterk kommune, men hvor for eksempel en kommune har sagt nei. Der har stortingsflertallet benyttet seg av unntaksregelen. Den avtalen som nå foreligger, det er slik det blir, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.

Komitéleder Helge André Njåstad (Frp) opplyser til NTB styringsretten er brukt i åtte tilfeller, men vil ikke konkretisere antallet kommuner som er omfattet av tvangsvedtakene.

Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape "sterkere fagmiljøer" og bedre velferdstjenester for innbyggerne. Dette har "gode lokalpolitikere" forstått og handlet etter, mener statsråden.

Omstridt reform

– Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen. Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform, sa Sanner.

Etter rundt to års reformprosess er fasiten at 153 kommuner per dags dato har fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.

1,6 millioner innbyggere, nesten en tredel av landets befolkning, vil få ny kommune slik det ligger an nå.

Partiene kaller avtalen de har kommet fram til for en løypemelding, og ikke en endelig enighet om reformen. Regjerings- og støttepartiene åpner for at enda flere kommuner kan finne sammen dersom de ønsker det før sommeren.

Regjeringen ber Stortinget fatte vedtak om følgende nye kommunesammenslåinger.

* Østfold – Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim.

* Akershus – Skedsmo, Sørum og Fet

* Agder – Mandal, Marnardal og Lindesnes slås sammen, det samme blir Kristiansand, Søgne og Songdalen

* Sogn og Fjordane – Balestrand, Leikanger og Sogndal

* Møre og Romsdal – Haram og Ålesund, Skodje, Sandøy, Ørskog.

* Sør-Trøndelag – Ørland og Bjugn, med forbehold om at Fosen-kommunene kommer med forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland

* Nord-Trøndelag/Nordland – Nærøy, Vikna, Leka og Bindal

Fylker blir regioner

I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår. Nord- og Sør-Trøndelag blir sammen regionen Trøndelag, mens Aust- og Vest-Agder sammen skal danne Agder.

Sogn og Fjordane blir slått sammen, det samme gjelder Vestfold og Telemark, samt Hedmark og Oppland.

Samarbeidspartiene forutsetter dessuten at Østfold, Akershus og Buskerud klarer å forhandle fram en ny avtale om sammenslåing, etter at de forrige forhandlingene mellom fylkestingene strandet.

KrF-nei til tvang

Kristelig Folkeparti er ikke en del av flertallet som står bak tvangsbruken overfor enkelte kommuner, men kaller likevel reformavtalen en suksess.

– Vi har fulgt frivillighetslinjen. Når nesten hundre kommuner slår seg sammen gjennom frivillighet, så har dette vært en suksess, sa Geir Toskedal (KrF) på pressekonferansen.

Samtlige representanter understreket at de venter flere sammenslåinger framover mot sommeren, og at de vil føre den samme politikken etter valget til høsten som de gjør nå.

– Kommunereformen vil fortsette, og det vil fortsatt være mulig å finne seg en partner før sommeren. Det vil fortsatt være behov for sammenslåinger også etter reformperioden, sa stortingsrepresentant og komitéleder Helge André Njåstad (Frp).

Udemokratisk

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener tvangssammenslåingen av kommunene er grunnleggende udemokratisk, ifølge VG.

– Det som skjer er helt uansvarlig. De har brukt det vi har kalt økonomisk tvang for kommuner som ikke vil slå seg sammen og hele tiden utøvd et voldsomt press. Nå viser det seg at selv når kommuner har stått imot det, tvinges det gjennom, sier Slagsvold Vedum til VG tirsdag kveld.

Sp-lederen mener regjeringspartiene har brutt et løfte om ikke å bruke tvang.

Tirsdag ble det kjent at i alt 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall, ifølge NRK.

– Til Skedsmo, Sørum, Fet og andre kommuner som blir foreslått tvangssammenslått har jeg ett budskap: Ikke bruk én krone til av fellesskapets penger på denne meningsløse prosessen før valget! sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NTB. Han er førstekandidat for Akershus Senterparti til stortingsvalget.

Ifølge Gjelsvik har Senterpartiet hele veien vært tydelige på at ingen kommuner skal slås sammen med tvang. Han mener tvangssammenslåingen, som ifølge Aftenpostens opplysninger foreslås blant annet på Nedre Romerike, også bryter med forutsetningene som flertallet på Stortinget har satt for i hvilke tilfeller tvang kan brukes.

– Ingen av disse kommunene har sagt ja til denne sammenslåingen. Jeg forventer at ordførerne i de tre kommunene tydeliggjør dette i forkant av Stortingets behandling. Her tvinger regjeringen med støtte fra KrF og Venstre en sterkt sentraliserende kommunesammenslåing nedover hodet på alle tre kommunene, understreker Gjelsvik.

Vi oppdaterer!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00